U kunt de vereniging extra steunen met een donatie. Een donatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL07 TRIO 0776487337 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist o.v.v. donatie.