Contributie

De contributie bedraagt € 20 voor één persoon, en € 30 per jaar voor twee personen op eenzelfde adres. Na 1 juli is dat de helft.

Leden die tevens lid zijn van KBO krijgen op het volle jaarbedrag een korting van € 5,00 bij één persoon, en € 7,50 bij twee personen per huishouden.


U bewijst ons een goede dienst door een machtiging te verlenen voor automatische incasso van de contributie. Anders ontvangt u een factuur met de betalingsspecificaties.


Aanmelden

De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat op voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.

Na uw aanmelding

Binnen ongeveer twee weken na uw aanmelding, ontvangt u een welkomstpakket met daarbij
vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Uw ledenpasje ontvangt u later; ter overbrugging vindt in het welkomstpakket een brief als
tijdelijk bewijs van lidmaatschap.

Later ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst nieuwe leden die elke malen per jaar
gehouden wordt

Voor meer informatie en vragen Emma Janssens, ledenadministratie 030-878 89 46
admin@seniorenzeist.nl

Graag willen we weten om welke redenen u voor het lidmaatschap gekozen heeft, en waar uw belangstelling naar uit gaat in de vereniging.

Enquête belangstelling

Aanmelden lidmaatschap ASZ

Aanmelding nieuw lid

Aanmelding huisgenoot van nieuw lid

Indien afwijkend van gegevens lid

Overige gegevens

Voor de bedragen zie tabel bovenaan.

U helpt ons door een machtiging voor betaling af te geven. Indien u hiertoe bereid bent ontvangt u een machtigingsformulier dat u ondertekend dient terug te sturen.

0 + 1 = ?