Aanmelden
De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat open voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.
Op onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het lidmaatschap. lees verder

Contributie
De contributie bedraagt € 20 voor één persoon, en € 30 per jaar voor twee personen op eenzelfde adres. Na 1 juli is dat de helft.
Leden die tevens lid zijn van KBO krijgen op het volle jaarbedrag een korting van € 5,00 bij één persoon, en € 7,50 bij twee personen per huishouden.

Machtiging
U bewijst ons een goede dienst door een machtiging te verlenen voor automatische incasso van de contributie. Anders ontvangt u een factuur met de betalingsspecificaties.

Op onderstaand formulier kunt u ons een machtiging geven. lees verder

Enquete

Graag willen we weten om welke redenen u voor het lidmaatschap gekozen heeft, en waar uw belangstelling naar uit gaat in de vereniging. lees verder

Na uw aanmelding

Binnen ongeveer twee weken na uw aanmelding, ontvangt u een welkomstpakket met daarbij vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Uw ledenpasje ontvangt u later; ter overbrugging vindt in het welkomstpakket een brief als tijdelijk bewijs van lidmaatschap.
Later ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst nieuwe leden die elke malen per jaar gehouden wordt

Voor meer informatie en vragen: mailen naar admin@seniorenzeist.nl of bellen met Lilianne Potters, 06 110 084 20

© 2013-2023 | Algemene Seniorenvereniging Zeist