Statuten

Inschrijving in Handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 56927886 Voor inzage: Download de statuten

Huishoudelijk reglement

Voor inzage: Download het Huishoudelijk Reglement (2022, concept)

Verslagen

2018 2019 2020 2021 2022
Jaarverslag download  download  download download
Verslag ALV download download download
Begroting download
Werkplan download

Werkplan 2021

2020 is voor ASZ een bewogen jaar geweest. Of eigenlijk: een stil jaar. Door de corona calamiteit konden er vanaf maart 2020 geen activiteiten meer worden georganiseerd. Per juni zijn we op bescheiden schaal met enkele activiteiten weer opgestart, maar 2020 zaltoch een gemankeerd jaar blijven. Mede hierdoor is het ledenaantal van ASZ in 2020 nauwelijks gegroeid, we zitten nu rond de 1600 leden, nog steeds heel erg mooi natuurlijk.

Download en lees het Werkplan 2021

ASZ privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ingevolge deze wetgeving is de Algemene Seniorenvereniging Zeist (de ASZ, de vereniging), verplicht om maatregelen te nemen om te waarborgen dat vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens waarover ze beschikt.

Download het gehele ASZ Privacyreglement