De basis van de vereniging wordt gevormd door de vele vrijwilligers.

Door de inzet van deze vrijwilligers kunnen we leden zoveel mogelijk bieden wat ze nodig hebben of waarin ze geïnteresseerd zijn. Tegelijk bieden we de vrijwilligers mogelijkheden om zich te ontplooien in zich in te zetten voor anderen.


Contact
Emmie Bakker
emmiebakker@hotmail.com tel. 06-24993787

 

Voor het mede richting geven aan de Belangenbehartiging is een klankbordgroep in het leven geroepen.
De organisatie van de activiteiten ligt in handen van Activiteitencommissies.
Het magazine wordt samengesteld en gedistribueerd door een groot aantal leden. Individuele leden worden ondersteund door Seniorenwegwijzers, leden die helpen bij klusjes, belastingaangifte, PC problemen.
Het bestuur bestaat uiteraard ook uitsluitend uit vrijwilligers.

  • Vrijwilligers krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding,  anders dan van gemaakte onkosten.
  • Activiteiten van vrijwilligers vallen onder de  ‘vrijwilligersverzekering’ van de gemeente Zeist
  • Het bestuurslid met de portefeuille ‘vrijwilligers’ werft en begeleidt vrijwilligers.
  • Eénmaal per jaar worden de vrijwilligers bedankt tijdens  een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst.
  • Voor gedetailleerde informatie, zie de nota Vrijwilligersbeleid.