De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat op voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.

Contributie

  1. Eén persoon € 20,- en twee personen op hetzelfde adres € 30,- per kalenderjaar.
  2. Na 30 juni betaalt u € 10,- resp. € 15,- voor de rest van het lopende jaar.
  3. Is de aanmelding in december dan wordt geen contributie voor het lopende jaar in rekening gebracht.

Een extra donatie wordt uiteraard altijd op prijs gesteld.
U kunt de vereniging extra steunen met een donatie. Een donatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL07 TRIO 0776487337 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist o.v.v. donatie.

Aanmelden

Wat gebeurt er na uw aanmelding

Binnen ongeveer twee weken na uw aanmelding, ontvangt u een welkomstpakket met daarbij vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Ook vindt u in dat pakket nadere informatie over de mogelijkheden van betalen, en andere informatie.
Uw ledenpasje ontvangt u later, uit kostenoverwegingen laten we de pasjes pas vervaardigen als we voldoende aanvragen hebben. Maar ook zonder pasje kunt u deelne men aan de activiteiten: voor zover er naar gevraagd wordt is het tonen van de welkomstbrief met uw lidnummer voldoende.
Wij organiseren een aantal keren per jaar een Bijeenkomst Nieuwe Leden, waar u met bestuur, vrijwilligers en elkaar kunt kennismaken. Ook daarvoor ontvangt u tezijnertijd een uitnodiging. Deelname is uiteraard niet verplicht.

Afmelden
Indien u zich wilt afmelden dan graag voor 1 december aan admin@seniorenzeist.nl

  • HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN HET AANMELDINGSFORMULIER?

     Neem dan contact op met onze ledenadministratie: mw. Emmy Janssens, admin@seniorenzeist.nl / tel. 030 878 89 46