Algemene informatie

De Geschiedeniskring is bedoeld voor leden die:

  • samen willen praten over een onderwerp betreffende de geschiedenis van de gemeente Zeist (Austerlitz, Bosch en Duin, Bunnik, Den Dolder, Huis ter Heide, Zeist en de aan Zeist grenzende woonkernen (Bunnik, Odijk, Bilthoven, De Bilt, Driebergen-Rijsenburg en Soesterberg) van andere gemeenten: kortom het werkgebied van de Vereniging.
  • samen onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Zeist willen bestuderen
  • andere leden willen helpen met het starten of verder gaan met hun studie naar (onderdelen van) de geschiedenis van Zeist en omgeving
  • deel willen nemen aan evenementen die de bestudering en/of kennis van de geschiedenis van Zeist bevorderen
  • het bezoeken van relevante instellingen en tentoonstellingen, dit in goed overleg met de activiteitencommissie
  • andere leden enthousiasmeren voor de geschiedenis van Zeist.

De Geschiedeniskring wil dit doen in goede samenwerking met de partners van het Geheugen van Zeist m.n. met de historische verenigingen van Zeist, Den Dolder en Austerlitz. Zie www.geheugenvanzeist.nl

Contactpersoon

Inlichtingen bij de coördinator: Albert van Kuijk, tel. 030 699 08 80, / a.v.kuijk@casema.nl

Waar en Wanneer?

Algemene Informatie

Wanneer
Houdt de agenda in de gaten

Wanneer