Algemene informatie

Het ASZ Koor is gestart op vrijdag 20 september 2019 met de eerste repetitie o.l.v. Arie Perk. Door Corona moesten de repetities in maart 2020 worden onderbroken en later was Arie Perk om persoonlijke redenen niet meer beschikbaar als dirigent. Op 4 februari 2022 zijn de repetities weer begonnen o.l.v. van dirigent Martin Kuijlenburg.

Het repertoire is heel divers: lichte muziek, klassieke muziek, cabaretliedjes, popsongs. Engels- en Nederlandstalig, maar ook andere talen zullen aan bod komen. Koorleden die speciale wensen hebben kunnen dit kenbaar maken aan Martin: martinkuijlenburg@gmail.com.

Opmerking: Sinds januari 2022 heeft het Torenlaan Theater een uitstekend ventilatiesysteem, waardoor de kans op besmetting aanzienlijk wordt verkleind.

Contactpersonen
Geke Schuiteman: 030 691 96 89 en g.schuiteman@kpnplanet.nl en
Elizabeth Groenendaal 030 691 77 82 of groenendaalelisabeth@gmail.com

Waar en Wanneer?

Algemene Informatie

Wanneer
Eerste en derde vrijdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur

Waar
Torenlaan Theater

Kosten
Info over de Contributie is te verkrijgen bij de contactpersonen
Koffie en thee in de pauze  € 1 per kop