Algemene informatie

Gemiddeld één keer per maand wordt een lezing georganiseerd over een interessant onderwerp. Vaak vindt deze plaats in het Torenlaan Theater, zie de agenda. De entree bedraagt doorgaans, exclusief consumptie,  € 4,- voor ASZ-leden, of € 5,= voor niet-leden.

Er zijn vier zogenoemde ‘groene lezingen’ per jaar, die in de bibliotheek worden gehouden. Het betreft een samenwerking tussen bibliotheek en de lokale natuur- en milieuorganisaties en ASZ. Leden van deze organisaties betalen € 4,- entree; niet-leden € 12,50. Deze lezingen maken tevens deel uit van de programmering van de Volksuniversiteit Zeist.

Momenteel is er ruimte in de activiteitencommissie Lezingen voor een of twee nieuwe leden. Taken: digitale registratie aanmeldingen, samenstellen presentielijsten, aandragen voorstellen nieuwe lezingen, vervanging coördinator Leonie Silkens bij haar afwezigheid.

Bent u zelf goed thuis in een bepaald onderwerp?
Vindt u het leuk uw kennis in een door u te houden lezing met uw mede-leden te delen en kunt u uw onderwerp goed over het voetlicht brengen, neem dan contact op.

Contact

Leonie Silkens 06 124 075 67 of leoniesilkens@gmail.com

Klik op de titel voor meer informatie

Actueel

Lezing Het Rode boek

Komende activiteiten

Klik op de agenda-titel voor alle informatie