Algemene informatie

In principe komen we maandelijks bij elkaar op de eerste vrijdagmiddag van de maand in het Binnenbos. Elke deelnemer stuurt van tevoren –per e-mail aan alle deelnemers – een keuzegedicht in. Hiermee wordt het risico vermeden dat twee deelnemers hetzelfde gedicht kiezen en insturen. Bovendien kunnen de deelnemers zich tijdig inlezen. Elk lid van de Kring leest/draagt het eigen ingebrachte gedicht voor (staand of zittend naar keuze). Hierna wordt het gedicht besproken. (Niet technisch.) De door de Kringleden ingezonden gedichten worden per keer gebundeld en na de eerste vrijdag van de maand toegestuurd aan allen. (En toegevoegd aan de ASZ groeibundel keuzegedichten.)
Gedichten die uit tijdgebrek niet aan bod gekomen zijn schuiven op naar de volgende maand. De sessies worden kort onderbroken met opnames van bekende of onbekende dichters (bijv. Nacht van de Poëzie-fragmenten).

Last but not least: wij zijn een Nederlandse Poëzie Kring en behandelen in eerste instantie Nederlandstalige gedichten. Buitenlandse gedichten – mits voorzien van een goede Nederlandse vertaling – worden eveneens behandeld.

N.B.: De huidige Kring is vol. Je kunt je op een wachtlijst laten zetten.
Wil je eerder wat beginnen, bijv. een kleine poëziekring bij jou thuis, dan kun je als ondersteuning vragen om toezending van een PDF van de ASZ groeibundel keuzegedichten.
Ook een basis bloemlezing van gedichten uit de 20ste en 21ste eeuw is als PDF beschikbaar.

Contact

Leonie Silkens: 06 124 075 67 / leoniesilkens@gmail.com.

Klik op de titel voor meer informatie

Actueel

Komende activiteiten

Klik op de agenda-titel voor alle informatie