Oproep: Enquête over mantelzorg

Mantelzorgers bieden hulp, steun of zorg aan hun hulpbehoevende naaste met een chronische ziekte, beperking of psychische problematiek. Zij doen dit vaak uit liefde en met voldoening, maar er zijn ook veel factoren die het geven van mantelzorg zwaar kunnen maken.
Momenteel doet MantelzorgNL, in opdracht van het Steunpunt Mantelzorg en de gemeente Zeist, een onderzoek naar mantelzorg in Zeist.

Bent u mantelzorger en woont u, óf degene voor wie u zorgt, binnen de gemeente Zeist?
Dan nodigen we u uit om een digitale vragenlijst in te vullen. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen als mantelzorger en waarderen het zeer als u meedoet met het onderzoek.

Uw ervaringen als mantelzorger
Het doel van deze enquête is het onderzoeken wat de wensen en behoeften van mantelzorgers zijn, om de ondersteuning in Zeist (nog) beter aan te laten sluiten bij wat nodig is.
We zijn vooral op zoek naar wat ú nodig heeft om mantelzorg te verlenen, op een manier die bij u, in uw leven, past.

De vragenlijst
Het invullen van de online vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Als dank voor het invullen verloten we een aantal waardebonnen.
En wilt u met ons meedenken en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers in Zeist? Dit kunt u ook aangeven in de vragenlijst.

Met deze link kunt u de vragenlijst invullen op uw computer.

De vragenlijst op uw smartphone invullen, dat kan ook!
Scan hiervoor deze QR code:
Deze informatie is ook te vinden op onze website www.mantelzorgzeist.nl.

Opmerking: ook als u uw contactgegevens invult (om mee te loten voor de bon en/of om aan te geven dat we u mogen benaderen om mee te denken) worden uw antwoorden op de vragenlijst anoniem verwerkt. De vragenlijst wordt losgekoppeld en antwoorden zijn niet te herleiden naar individuele personen.

Hulp bij het invullen
Bent u niet voldoende vaardig met de computer?
Misschien is er iemand in uw omgeving die u hierbij behulpzaam kan zijn.
Lukt dit niet, belt u dan naar: 030 – 692 53 19.
Als u uw naam, telefoonnummer en ‘hulp bij vragenlijst’ op de voicemail inspreekt, wordt u teruggebeld. Wij helpen u graag verder.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Team Steunpunt Mantelzorg Zeist