Verslag Afscheid Albert

Eindelijk was het dan zover: op 30 april heeft Albert van Kuijk in een feestelijke bijeenkomst in het Torenlaantheater afscheid genomen als voorzitter van ASZ. Per 1 april 2021 was de officiële overdracht van het voorzitterschap aan Lia van Dijk.  Een groot afscheid kon toen, vanwege corona, niet worden gevierd. Na meerdere keren uitstel kon nu zonder beperkende maatregelen een feestelijke middag worden georganiseerd.

U kunt ook het magazine lezen,  of bekijk “Even voor zeven” tot 1 juli.

De zaal was versierd met o.a. 6 grote posters van Albert, er stonden 120 taartjes met een foto van Albert klaar voor consumptie, er was zang en muziek. Danielle Kok begeleidde de zangoptredens en speelde als intermezzo nog een solo. Hans Burgmans zorgde als dagvoorzitter dat het programma vlekkeloos verliep.

Wethouder Marcel Fluitman memoreerde in zijn toespraak het vele vrijwilligerswerk, dat Albert in de loop der jaren in Zeist heeft verricht. Daarnaast heeft hij met grote belangstelling de ontwikkeling van ASZ gevolgd, met name de snelle groei van het aantal leden noemde hij uitzonderlijk.

Als afscheidscadeau van bestuur en leden van ASZ ontving Albert uit handen van Han Willems het  boekje ‘ALBERT  Met hart en ziel 50 jaar bestuurder’. Dit boekje is samengesteld onder redactie van Hans Burgmans (voorzitter afscheidscommissie), Eefje van Essen en Han Willems. Via foto’s en tekst wordt teruggeblikt op de voorzitterstijd van Albert binnen ASZ. Daarnaast heeft een aantal personen die zowel in het vrijwilligerswerk als ook in de gemeentepolitiek in de afgelopen 50 jaar met Albert hebben samengewerkt een bijdrage geleverd.

Lia van Dijk vertelde in een sprankelende toespraak hoe zij altijd vol bewondering had gezien dat Albert altijd en overal een tas bij zich had met magazines en folders van ASZ ,en die overal verspreidde; een effectieve PR-methode.

In zijn dankwoord bedankte Albert iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van ASZ. Verder bedankte hij mede namens Wil iallen die het schitterende afscheidsfeest hebben georganiseerd en met name de bedenkers en makers van het prachtige boekje.

Vervolgens overhandigde hij Lia een doos met 25 koffiekoppen met het mooie logo van ASZ. Ze kunnen worden gebruikt als ASZ zijn eigen honk heeft gerealiseerd.

Gelukkig hoeft ASZ Albert voorlopig niet te missen; hij blijft nog actief als  redacteur van het Magazine en de Nieuwsflits.

De hele middag is gefilmd door Kees Linnenbank. Een samenvatting is te zien vanaf 1 juni op SlotstadTV in het programma ‘Even voor Zeven’ van ASZ, elke dag om 6.50 en 18.50 uur.