Verslag Museum met stok

Omdat er signalen bij het bestuur binnenkwamen, dat mensen, die niet in staat waren met het openbaar vervoer te reizen – bijvoorbeeld omdat ze een rollator nodig hadden of anderszins slecht ter been waren – ook graag gezamenlijk naar een museum wilden  is eind 2019 besloten een werkgroep samen te stellen voor museumbezoek voor mensen die slecht ter been zijn. De werkgroep werd ‘Museum met stok’ genoemd. Vanwege de coronamaatregelen vond een eerste bezoek pas plaats in april. Willy Mak heeft dit voortvarend opgepakt. Een bijkomend voordeel is, dat haar man John als vrijwilliger bij Meander Omnium als chauffeur werkzaam is en hij één keer in de maand op een zondag mag beschikken over een busje van Meander Omnium. Er kunnen maximaal 7 mensen mee en een beperkt aantal rollators. Wel wordt ervan uitgegaan, dat men zelfstandig door het museum kan gaan, maar het busje brengt iedereen vrijwel bij de ingang van het museum. Zondag, 24 april werd een eerste  bezoek gebracht aan Singer Laren. Er waren 5 aanmeldingen, waarvan 2 met rollator. We hebben bekeken Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc. Het werk van Sluijters loopt als een rode draad door de tentoonstelling en schittert in de 5 thematische zalen tussen dat van andere Nederlandse modernisten. Samen hebben we geluncht in een aparte zaal, die Willy voor ons gereserveerd had. Op de terugweg nam John een toeristische route, waar we allemaal van genoten hebben. Iedereen arriveerde zeer tevreden omstreeks 15.00 uur weer in Zeist.