Bijgaand een foto van de 90e verjaardag van Anne Dijkstra die is gevierd op 20 februari bij Figi.
Het personeel had haar stoel versierd en sterretjes aangestoken.