Hulp en zorg in de laatste levensfase

Al enige tijd staat er in ons Magazine een bescheiden advertentie van de NPV met als kop ‘Vrijwilligers en buddy’s voor palliatief/terminale zorg’. Velen van ons kennen de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging). Waarschijnlijk weet niet iedereen, dat de NPV-afdeling Zeist ondersteunende hulp in de laatste levensfase biedt. Ik ging in gesprek met Janine Jonker, coördinator vrijwilligers.

Vrijwilligers

Janine vertelt, dat er in Zeist 35 vrijwilligers werkzaam zijn, die graag iets voor een ander willen betekenen in de laatste fase van het leven. Janine Jonker en Anja Oosterhof zijn als coördinator-vrijwilligers in dienst van de NPV.

De vrijwilligers zijn er om de cliënten en de mantelzorgers te ondersteunen. Wat zij doen valt het beste te omschrijven als ‘er zijn’: een luisterend oor bieden, zorgen voor afleiding, helpen met eten, eventueel een hand- of voetmassage. Ook waken behoort tot de mogelijkheden. Een vrijwilliger is geen ‘bezoek’ maar is er om de mantelzorger in staat te stellen rust en tijd voor zichzelf te nemen of even weg te gaan.

Buddy-zorg

De vrijwilligers worden ingezet in de thuissituatie, in verpleeg- en verzorgingshuizen, en in de Palliatieve Unit van Hospice Koriander bij de Wijngaard in Bosch en Duin. Daarnaast ook voor ‘Buddy-zorg’.
Uit onderzoek is gebleken, dat het merendeel van de mensen – ook al is een hospice geïndiceerd – liever thuis of in de zorginstelling wil blijven en sterven in de vertrouwde omgeving. Een vrijwilliger helpt dit mogelijk te maken door de mantelzorger en de familie te
ondersteunen en te ontlasten. Ook bij opname in het Hospice kan de vrijwilliger de familie ondersteunen. Ook mensen die een euthanasieverklaring hebben komen in aanmerking voor inzet van een vrijwilliger, want er is nood: de mantelzorger is overbelast.

Wat is buddy-zorg?
Wanneer genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort, kan palliatieve zorg bijdragen aan de kwaliteit van leven. Een buddy is iemand, die als vaste vrijwilliger aan iemand gekoppeld wordt en een dagdeel per week met haar/hem optrekt. Buddy-zorg is voor
mensen, die niet terminaal zijn, maar uitbehandeld zijn na een ziekteproces.

Voorwaarden
Dankzij subsidie van de Overheid zijn er geen kosten of voorwaarden verbonden aan de benodigde zorg. Men hoeft ook geen lid van de NPV te zijn. De NPV-afdeling Zeist is actief in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen.

Aanvragen ondersteuning
Neem contact op met één van de coördinatoren Anja Oosterhoff, 06 105 153 37 of Janine Jonker, 06 535 324 18. Het organiseren van de benodigde hulp kan al binnen een dag geregeld zijn.

Aanmelden als vrijwilliger
Dit kan via de website: www.npvzeist.nl, of email aan info@npv-zeist.nl. Een zorg-opleiding is niet nodig. Wel is het volgen van een introductietraining verplicht.
Eefje van Essen