Mijn naam is Henk Poortvliet en ik woon sinds 1978 in Zeist. Ik werkte onder andere als beleidsambtenaar bij de gemeente Zeist, het Bestuur Regio Utrecht en de Regionale Brandweer Utrecht. Ik ben nu gepensioneerd en lid van ASZ.

Toen ik nog werkte was ik ook betrokken bij Openbaar Vervoer, doelgroepenvervoer en taxivervoer. Op verzoek van ASZ neem ik deel aan het periodiek verkeersoverleg tussen ASZ plus het Gehandicaptenplatform Zeist en de gemeente Zeist en onlangs ben ik gevraagd om zitting te nemen in de (provinciale) Klankbordgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer. Daarin praten wij over de pilots en het verkeersonderzoek van de provincie. En wij bekijken hoe het vervoersaanbod voor reizigers met een beperking verbeterd kan worden.

Per overleg bespreken we één thema vanuit het perspectief van de verschillende soorten beperkingen van
bijvoorbeeld lichamelijke-, visuele– of auditieve aard, maar ook van geestelijke – en verstandelijke beperkingen.
De thema’s zijn nu de toegankelijkheid van halte en materieel, de toiletten onderweg en ook de sociale
toegankelijkheid, zoals bekendheid, informatie, bejegening, begeleiding en ondersteuning.
Eind 2023/ begin 2024 kunnen de eerste voorstellen ter verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer worden verwacht. U leest er dan meer over.