Teksten

 • ingezonden tekst komt alleen voor plaatsing in aanmerking als deze duidelijk verband houdt met de vereniging, zulks ter beoordeling van de redactie;
 • teksten graag aanleveren in Word, het liefst plat zonder bijzondere opmaak;
 • verslagen van activiteiten kunnen wegens plaatsgebrek slechts af en toe gepubliceerd worden. De redactie kiest elke maand minimaal één verslag uit dat interessant is voor veel leden, het liefst met enkele losse goede foto’s (zie hierna). Daarbij wil de redactie ervoor zorgen dat over het jaar heen een reeks van activiteiten aan de beurt komt;
 • verslagen van activiteiten altijd via of met instemming van de coördinator van de activiteit insturen. Elke activiteitencommissie kan over de interne werkwijze zelf afspraken maken met de deelnemers;
 • de redactie kan te plaatsen teksten aanpassen en inkorten, als er tijd is natuurlijk in overleg met de inzender.

Beelden

 • stuur scherpe foto’s van minimaal 1,5 megabyte. Voldoende pixels dus, geen verkleinde foto’s, dus niet via whatsapp
  verstuurd en via email de grootst mogelijke versie;
 • foto’s van activiteiten graag ook via of met instemming van de coördinator insturen, samen met de bijbehorende tekst; het is lastig als de redactie van verschillende personen die aan eenzelfde activiteit hebben deelgenomen foto’s krijgt toegezonden;
 • foto’s graag los bij de tekst sturen, dus niet al ingebed in het Word document;
 • goede foto’s hebben een uitdagende bijzondere inhoud. Dus liever geen standaardfoto’s van standaard activiteiten of saaie natuurfoto’s.
 • liefst foto’s waarop mensen herkenbaar in actie zijn. Dus bijvoorbeeld niet mensen op de rug gefotografeerd, geen ‘gezellige
  koffiedrinkers’, etc., tenzij dat juist een bedoeling heeft;
 • maximaal 2 foto’s per inzending/activiteit, tenzij hierover tevoren andere afspraken zijn gemaakt;
 • foto’s moeten vrij van rechten te zijn, en dus op ASZ-media vrij publiceerbaar;
 • de redactie gaat er van uit dat personen die groot en dus zeer herkenbaar op een foto staan (bijvoorbeeld een portretfoto) toestemming hebben gegeven voor publicatie in ASZ-media;
 • foto’s en teksten die naar de mening van de redactie niet aan deze beschrijvingen voldoen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden door de redactie. De inzender krijgt bericht als de redactie, om welke reden dan ook,
  niet tot publicatie kan overgaan;
 • foto’s en tekst bedoeld voor het Magazine dienen gestuurd te worden naar redactie@seniorenzeist.nl
 • foto’s alleen bedoeld voor de website moeten niet naar de redactie maar naar de webmaster worden gestuurd webmaster@seniorenzeist.nl. De webmaster bepaalt wat wel/niet geplaatst kan worden.