De redactie van het ASZ-Magazine krijgt zeer regelmatig teksten, verslagen en foto’s toegezonden van leden. Dat is heel goed, want ASZ is van en voor de leden. De redactie kan deze echter niet allemaal plaatsen. Soms is het onderwerp niet voor veel leden interessant, of valt het onderwerp buiten de scope van het Magazine.

Soms is de tekst te lang of te ingewikkeld. Af en toe zijn ook de foto’s niet van voldoende kwaliteit. Het niet plaatsen van ingezonden tekst en foto’s is altijd een eigenstandige bevoegdheid van de redactie. Maar natuurlijk willen wij een blad dat voor iedereen lekker leest, veel informatie bevat, en liefst ook veel leuke, goede foto’s. Omdat de ruimte in het Magazine beperkt is, heeft de redactie beschreven waaraan ingezonden stukken en foto’s moeten voldoen. En zelfs dan kan niet alles geplaatst worden. Lees de tekst hierna goed, de redactie stelt het zeer op prijs als iedereen hiernaar handelt. Wij hopen en vertrouwen op jullie begrip!