De ASZ heeft nu ongeveer 1700 leden. Binnen ASZ worden zeker 25 activiteiten uitgevoerd, zoals het organiseren van lezingen, diverse sporten, fietsen, wandelen, Ipad-cursussen en bridge en klaverjas. En ASZ is actief in de belangenbehartiging.

Om onze leden en ook niet-leden over onze activiteiten te informeren gebruiken we zeven communicatiemiddelen zoals het mooie Magazine, artikelen in de lokale pers, in stands zoals op de Walkartmarkt en de Koninginnemarkt. Maar ook op internet is ASZ actief. Via de website, en ook op Facebook en , zij het wat minder, Instagram.

Nu hebben we in het bestuur een vacature voor een bestuurslid die bewaakt dat de communicatie van ASZ naar binnen, onze leden en het bestuur, en naar buiten eenduidig is. Dit bestuurslid is geen lid van de redactie(s), maar een verbinder. In de algemene ledenvergadering van 4 april is een communicatieplan vastgesteld waarin een en ander nader is beschreven. Je vindt de stukken bij de agenda van de ALV op de website.

Als je deze functie interessant vindt, neem dan contact op met mij. Je kunt me appen (06 831 660 73) of mailen (secretaris@seniorenzeist.nl) .
Je kunt ook proberen me te bellen, maar weet dan, dat ik lang  niet altijd mijn telefoon bij me heb.

Gerard Rijerse, secretaris.