Serious Game Zorg

Ineke de Geer

Enige tijd geleden namen een aantal ASZ-leden deel aan het speciale spel Serious Game. Dit spel was bedoeld om inzicht te krijgen in de behoefte aan keuze-informatie over de zorg en om welke reden men wel of niet bepaalde typen informatie gebruikt.

In het Nederlandse zorgsysteem staat de vrije artsenkeuze nog steeds centraal. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zet het Kabinet echter in op ‘passende zorg’. Of te wel: zorg goed voor de patiënt én goed voor de portemonnee (het bekostigen waard en geen overbodige behandelingen). Verzekeraars moeten niet alleen budgettaire maar ook zorginhoudelijke afspraken maken met zorgaanbieders. Hierdoor worden er niet meer automatisch met alle ziekenhuizen en behandelaars contracten afgesloten. Wat weer consequenties heeft voor de vrije artsen- en ziekenhuis-keuze en de aard van de ziektekostenverzekering, die men afsluit.

Welke gegevens worden nu o.a. gebruikt bij contractkeuzes?
Het Zorginstituut heeft als taak het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van verleende zorg. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar, zowel voor verzekeraars als verzekerden. Ook is veel informatie te verkrijgen bij patiëntenorganisaties,
zorgorganisaties, zorgverzekeraars. Hiermee zou de patiënt weloverwogen een zorgaanbieder moeten kunnen kiezen. De geboden keuze-informatie blijkt echter vaak ingewikkeld te begrijpen en bovendien niet voor iedereen goed toegankelijk.

Het Zorginstituut stelde zich de vraag: aan welk type informatie hebben de verzekerden nu daadwerkelijk behoefte?
Kennisland heeft hier in opdracht van het Zorginstituut onderzoek naar gedaan d.m.v Serious Games op meerdere locaties. Dankzij de Serious Game sessies spraken de medewerkers van Kennisland met mensen, die normaal gesproken niet aan tafel zitten bij gesprekken
over landelijk beleid.

Als belangrijkste aandachtspunten kwamen naar voren: het belang van vertrouwen in de bron (patiëntenorganisaties en huisartsen genieten het meeste vertrouwen), informatie per behandelsector, toegankelijkheid van de informatie en betere communicatie over het recht op keuzevrijheid. Aanbevelingen aan de hand van de uitslag van de Serious Games zijn aan het Zorginstituut en Ministerie van Volksgezondheid gedaan.

Tijdens de ASZ-Serious Game viel op dat het probleem ‘keuzebeperking omdat er geen plek is bij de gekozen zorgaanbieder’ niet in de discussie werd meegenomen. Door een – op dit terrein ervaren – deelneemster werd een en ander dan ook als een vrij theoretische discussie ervaren,
beleidsmatig zeker van belang maar in de praktijk voor de patiënt niet altijd herkenbaar. Voor de patiënt zijn afstand tot de zorgverlener en gelegenheid tot zorg (is er plek) toch ook belangrijke aspecten.

Via Serious Games doet Kennisland ook onderzoek naar de toekomst van de ouderenzorg. D.m.v. de Serious Game ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’ ging Kennisland in dialoog met ouderen, mantelzorgers, zorgmedewerkers, familieleden en andere betrokkenen over de toekomst van de ouderenzorg, waarbij vijf scenario’s voor de toekomst met de deelnemers werden besproken.