Cultuurwethouder Laura Hoogstraten overhandigde de 'Ot en Sien' aan Arie Perk, die veertig jaar dirigent is.

Cultuurwethouder Laura Hoogstraten overhandigde de ‘Ot en Sien’ aan Arie Perk, die veertig jaar dirigent is.

 

3 juni 2023 om 09:40 Muziek

ZEIST Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het waarderingssymbool van de gemeente Zeist uit te reiken aan dirigent Arie Perk. Cultuurwethouder Hoogstraten overhandigde deze ‘Ot en Sien’ aan Perk tijdens het voorjaarsconcert van het Zeister Mannenkoor en het gemengd koor Cantiamo, vrijdagavond in de Oosterkerk.

Arie Perk is veertig jaar dirigent, hij begon in 1983. Hij heeft door de jaren heen heel veel koren in en om Zeist geleid. Hij is al zeventien jaar dirigent van het Zeister Mannenkoor en twaalfeneenhalf jaar van Cantiamo. Hij begeleidt elke tweede vrijdag van de maand het Meezingcafé in het Torenlaan Theater. Jarenlang dirigeerde hij het seniorenkoor Viva La Musica, de laatste jaren begeleidt hij dat koor op de piano. Hij maakt deel uit van het Basilius College, een Nederlands kamerkoor voor beroepsmusici. Hij is de auteur van het boek ‘Noten leren lezen voor koorzangers.’ Hij gaf zang- en pianoles. Hij was zeven jaar actief als muzikaal adviseur van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond, om de kwaliteit van de mannenkoorzang in Nederland te verbeteren. Hij was negentien jaar lang dirigent van het Zeister Vrouwenkoor. En hij schreef de muziek voor het Zeister Volkslied. Een indrukwekkende opsomming die gemakkelijk uit te breiden is.

Waardering voor jubilerend koordirigent

Hoogstraten had ,,niets dan lof voor zijn tomeloze inzet, zijn humor en voor zijn warme persoonlijkheid.’’ Ze overhandigde hem de bronzen miniatuur van het beeld van Taeke de Jong, dat op de Achterheuvel in Zeist staat, ,,voor zijn inzet op het gebied van begeleiding van koren en muzikale uitvoeringen voor het Zeister publiek, de afgelopen veertig jaar.’’

De twee koren die deze avond samen een concert gaven, verrasten hun dirigent op een heel bijzondere manier. Toen Perk aangaf dat ‘The rhythm of life’ kon beginnen, zongen de honderdvijftig zangers een speciaal voor hem geschreven lied op die muziek: Arie veertig jaar dirigent. Kijk hem daar, veertig jaar en hij is nog lang niet klaar…

Na het concert was Perk blij verrast, maar ook een beetje overdonderd. ,,Als dirigent sta ik wel op de bok, maar zelf sta ik niet zo graag in de belangstelling.’’