Democratiespel: speelt u mee?

Het democratiespel: speelt u mee?

21 augustus om 09:0012:00

Uitnodiging aan ASZ leden van de Raadsgriffie van de gemeente Zeist

Op maandagochtend 21 augustus biedt de raadsgriffie  leden van ASZ inzicht in de wijze waarop de keuze van de nieuwe burgemeester van Zeist tot stand komt en hoe  in de Raad democratisch tot beslissingen wordt gekomen.

Programma:

Ervaar zelf via deelname aan het democratiespel hoe het is om als Raadsleden democratisch tot beslissingen te moeten komen. Dit spel start met een dorp vol huizen waar alle voorzieningen nog ontbreken.  Gezamenlijk moeten we gaan beslissen welke voorzieningen binnen het budget  absoluut moeten worden toegevoegd. Is dat een school, een apotheek, een ziekenhuis, een dierenasiel, een buurthuis of een hangplek voor jongeren? Welke van onze argumenten wegen het zwaarst om tenslotte tot een beslissing te komen?

Het democratie-spel kan met 33 personen gespeeld worden.

Benoeming van de nieuwe burgemeester: Hoe wordt een keuze gemaakt en welke partijen/personen bemoeien zich met deze keuze.

 

Waar :
De Raadszaal van het Gemeentehuis, Rond 1, Zeist

Wanneer:
maandagochtend 21 augustus,
9.15 uur ontvangst,
9.30 uur start programma
12.00 uur ( uiterlijk) afsluiting

Aanmelden bij: Ineke de Geer-Huisman it.degeer@planet.nl of WhatsApp: 0651814176