Focusgroep over de zorg in Zeist West zoekt nog senioren die mee willen praten

27 september om 14:0015:30

Op 27 september is er de focusgroepdiscussie voor de wijk West. Dan gaan we met ouderen uit Zeist West in gesprek over de zorg in de gemeente Zeist. Dit gesprek staat onder leiding van Hennie de Boer en Marieke van Gemeren.

Meer informatie over deze bijeenkomst:

Uitnodiging
Geachte mevrouw, mijnheer,
In de gemeente Zeist willen de gemeente en zorg en welzijn partners de samenwerking tussen zorg, welzijn en inwoners verbeteren. Wilt u daaraan meewerken? U ontvangt deze uitnodiging omdat u heeft aangegeven in de vragenlijst ‘ervaringen gezondheid, zorg en welzijn’ vanuit de gemeente dat u openstaat voor een gesprek over de zorg en ondersteuning in uw wijk.

Aanleiding
Zorg en ondersteuning op maat, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en ‘iemand die met mij meedenkt’, zijn voor de inwoners van 75 jaar en ouder belangrijke wensen. Een samenhangend zorgen ondersteuningsaanbod in de wijk is daarom belangrijk.

Het afgelopen jaar hebben o.a. huisartsen, wijkverpleging en welzijnswerk en andere professionals in uw wijk gezamenlijk stappen gezet om bovenstaande te realiseren. Het gaat hierbij vooral om de zorginhoud en onderlinge (digitale) afstemming.

Bijeenkomst op 27 september
Nu wordt het tijd om ervaringen van inwoners te horen en organiseren wij een bijeenkomst in uw wijk voor 10-15 ouderen. Uw deelname daaraan stellen we zeer op prijs omdat uw mening belangrijk is. We willen tenslotte weten of onze inspanningen aansluiten bij uw behoeften.
Het is een eenmalige bijeenkomst welke is gepland op 27 september van 14.00 tot 15.30 uur in de Koppeling (De Clomp 1904      3704 KS Zeist).

Er is gratis parkeerruimte aanwezig en deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Tijdens deze bijeenkomst horen we graag uw ervaringen met zorg, welzijn en ondersteuning ( zie voor onderwerpen de bijlage). De bijeenkomst wordt geleid door Hennie de Boer en Marieke van Gemeren, ervaren gespreksleiders.

Aanmelden

Doet u mee? Meldt u dan voor 13 september aan via de mail of telefonisch bij Mirjam van Groenestein (m.van.groenestein@unicum-huisartsenzorg.nl +316-82 75 67 29 – tussen 10.00 en 14.00 uur). Netwerkmanager in Zeist.

Indien u ondersteuning van een familielid (partner, kind), vriendin of buurman/vrouw ontvangt, is hij/zij ook van harte welkom.
We kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Marianne Allemekinders en Mirjam van Groenestein (netwerkmanagers van Zeist) en Babs Matthieu (Raedelijn)

Bijlage
● Weet u van welke zorgverleners u zorg en ondersteuning krijgt? Hoe ervaart u de samenwerking tussen deze zorgverleners?
● Bent u bekend met het welzijnsaanbod in uw wijk en wat is uw behoefte hierin?
● Indien u ondersteuning van een familielid (partner, kind), vriendin of buurman/vrouw ontvangt; wordt diegene actief betrokken bij uw zorg en ondersteuning?

 

Waar
De Koppeling, de Clomp 1904  Zeist

Wanneer
27 september
14-15.30 uur

Aanmelden bij
Mirjam van Groenestein
m.van.groenestein@unicum-huisartsenzorg.nl of tel. 06-82 75 67 29 – tussen 10.00 en 14.00 uur