Algemene Ledenvergadering

21 november om 14:0017:00

 

Algemene ledenvergadering ASZ op 21 november

 

Twee maal per jaar houdt de ASZ een algemene ledenvergadering.  Een in het voorjaar, waarin het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden behandeld en een in het najaar, die vooral bedoeld is om de begroting voor het komend jaar te behandelen.

Op 21 november is onze tweede ALV in 2023. Zoals gebruikelijk weer in het Torenlaantheater. De vergadering begint om 14.00 uur.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • ontwikkeling ledenaantal
  • de begroting 2024
    • huur Torenlaantheater
    • nieuwe aanmeldingsprocedure activiteiten
  • benoeming commissie voor het zoeken naar nieuwe voorzitter
  • rondvraag

 

De definitieve agenda komt zo snel mogelijk op de website.

 

! Voor de ALV moet men zich aanmelden! 

Dat kan via het blokje aan de rechterzijde van de volgende website:  https://www.eventbrite.nl/e/731751637847?aff=oddtdtcreator

of anders bij de secretaris (secretaris@seniorenzeist.nl).

Aan deelname aan de ALV zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Het Torenlaantheater heeft een capaciteit van 100 plaatsen.
Komen er meer aanmeldingen dan zoekt het bestuur naar een andere locatie.

 

 

Gerard Rijerse,

secretaris.