Al bijna 150 huishoudens hebben gebruik gemaakt van een Energiemaatje voor het verlagen van hun energierekening. De resultaten zijn om blij van te worden. De bewoners zijn stuk voor stuk dankbaar voor de hulp die wij bieden. Bij de meeste huishoudens weten we minimaal 10% energiebesparing te realiseren. Daarmee draagt Energiemaatje substantieel bij aan het terugdringen van de geldzorgen bij mensen met een laag inkomen. En dragen we ook bij aan een lager energieverbruik in Zeist.

Een aantal van jullie weet ons inmiddels goed te vinden. Zo maakt het Leger des Heils via ons Energiemaatje Cor Nieuwenhuijse dankbaar gebruik van de mogelijkheden. En via Bureau Sociaal Raadslieden en de Algemene Seniorenvereniging Zeist krijgen we met regelmaat aanvragen binnen. Vanuit de overige organisaties blijft het nog wat stil. Dus hierbij een oproep: informeer iedereen binnen jullie organisatie met clientcontacten op deze waardevolle dienstverlening. Bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief naar hen door te sturen.

Uitleg Energiemaatje

Hieronder vind je een uitleg van Energiemaatje en hoe je huishoudens hiervoor kunt aanmelden. Deze tekst kun je integraal overnemen in de interne nieuwsbrief van jouw organisatie:

Hulp voor huishoudens met energiezorgen

Ken jij één of meer huishoudens met energiezorgen? Met een energierekening die ze niet of nauwelijks meer kunnen betalen? Dan is er nu hulp beschikbaar: ‘Energiemaatje: eerste hulp bij energiezorgen’. Deze hulp wordt verzorgd door vrijwilligers van Mijn Groene Huis (onderdeel van Stichting Energie Zeist) in nauwe samenwerking met de gemeente Zeist.

Eén tot vier bezoeken

De hulp bestaat uit één tot vier bezoeken aan het huishouden, waarin het Energiemaatje van Mijn Groene Huis samen met de bewoners alle energiebesparingskansen bekijkt en samen met een Energieklusser zorgt voor het aanbrengen van gratis energiebesparende materialen. Het Energiemaatje vertelt bewoners ook hoe ze met nieuwe gewoontes hun energieverbruik omlaag kunnen brengen. Een proef met enkele huishoudens heeft uitgewezen dat bewoners hiermee 10 tot wel 35% energie kunnen besparen.

Huishoudens aanmelden

Via dit formulier kun je huishoudens aanmelden. Uiteraard nadat je dit met hen besproken hebt en zij er graag gebruik van maken.

In een aantal gevallen is het verstandig als het Energiemaatje van Mijn Groene Huis eerst contact met jullie heeft, voordat deze belt met het huishouden. Bijvoorbeeld als de bewoners de Nederlandse taal niet beheersen of wantrouwend zijn om vreemden te woord te staan. Vermeld dan in het opmerkingenveld de naam van de contactpersoon van jullie organisatie en een telefoonnummer waarop deze te bereiken is.

Binnen twee weken contact met het huishouden

Mijn Groene Huis streeft ernaar om binnen twee weken na aanmelding contact op te nemen voor een afspraak. Een flyer om te overhandigen aan huishoudens is in ontwikkeling.