Algemene Ledenvergadering

21 november 14 uur

Twee maal per jaar houdt de ASZ een algemene ledenvergadering.  Een in het voorjaar, waarin het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden behandeld en een in het najaar, die vooral bedoeld is om de begroting voor het komend jaar te behandelen.

Op 21 november is onze tweede ALV in 2023. Zoals gebruikelijk weer in het Torenlaantheater. De vergadering begint om 14.00 uur.

Download de vergaderstukken:

Agenda
Jaarrekening en begroting
Verslag ALV voorjaar 2023

! Voor de ALV moet men zich aanmelden!
Dat kan via het blokje aan de rechterzijde van deze website
of anders bij de secretaris (secretaris@seniorenzeist.nl).

Aan deelname aan de ALV zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Het Torenlaantheater heeft een capaciteit van 100 plaatsen.
Komen er meer aanmeldingen dan zoekt het bestuur naar een andere locatie.

Gerard Rijerse,

secretaris