Informatiemarkt: Een leven lang wonen

Zaterdag 25 november – Informatiemarkt: Een leven lang wonen

Op zaterdag 25 november organiseert het buurtteam van 1217 een informatiemarkt over wonen. Maatschappelijk werkers ontvangen vaak vragen over wonen, woningnet, zorg tijdens langer thuis wonen, et cetera.

Daarnaast zijn er mensen met nieuwe ideeën rondom wonen, zoals het mooie voorbeeld van het wooninitiatief Klein Crailo. Een van de oprichters komt daarover vertellen tijdens de markt.

De informatiemarkt gaat breed over wonen voor jong en oud. Over beschermd en begeleid wonen, de WMO en WLZ, zorg aan huis, woningaanpassingen, Woningnet en urgentie. Over nieuwe vormen van wonen maar ook over het energiezuinig en (brand)veilig maken van een woning.

Op de markt zijn ook Adviseurs Wonen van de Gemeente om nieuwe ideeën over wonen mee te bespreken.

  • Locatie: Burgerzaal, Raadhuis Hilversum
  • Wanneer: zaterdag 25 november 2023, 14.00 – 17.00 uur
  • Toegang: gratis