Verslag Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Hierbij de presentatie die een aardig overzicht geeft van wat er in de Algemene Ledenvergadering is besproken.

Kort overzicht van het lustrumjaar

Foto’s van de ALV