De Algemene Senioren Vereniging Zeist is een levendige vereniging voor mensen vanaf 50 jaar in Zeist en omstreken. Haar speerpunten zijn belangenbehartiging en activiteiten georganiseerd door, voor en met de leden. De ASZ bestaat ruim 10 jaar en telt nu ruim 1800 leden waaronder meer dan 100 vrijwilligers. De vereniging is financieel gezond. Meer informatie vindt u op www.seniorenzeist.nl.

Het bestuur van ASZ onderhoudt contacten met andere organisaties en heeft een belangrijke rol in het faciliteren van de door vrijwilligers geïnitieerde en georganiseerde activiteiten.
De huidige voorzitter treedt af in het voorjaar van 2024. De nieuwe voorzitter zal samen met de andere bestuursleden de verdere ontwikkeling van de ASZ bepalen.

Wij denken aan een voorzitter (M/V) die
● Beschikt over voldoende bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in het vrijwilligerswerk.
● Een teamplayer is, met gevoel en begrip voor de belangen van bestuursleden en andere vrijwilligers.
● Beschikt over goede communicatieve vaardigheden .
● Beschikt over een uitgebreid – voor de functie relevant – netwerk in Zeist en omgeving.
● Lid is van de vereniging en instemt met de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bent u de persoon die we zoeken of kent u iemand die voor deze functie geschikt lijkt? Neem dan contact met ons op; uiteraard behandelen we uw melding zorgvuldig. Wilt u solliciteren? Stuur uw cv en we gaan in gesprek.

Commissie werving voorzitter ASZ :
Han Willems (voorzitter) 06 515 983 95
Marleen Ammerlaan, 06-49884573
Hennie de Boer, 06 292 352 41
Henk Schneider, 06 200 716 64
of email: nieuwevz@seniorenzeist.nl