Ontmoetingsgroep mantelzorg en dementie

De gespreksgroep ‘Omgaan met dementie’ op de 1e woensdagochtend van de maand is een samenwerking van het Ontmoetingscentrum Zeist en het Steunpunt Mantelzorg Zeist.

Gezamenlijk hebben we besproken hoe we de bijeenkomsten in 2024 vorm willen gaan geven, waarmee we hopen meer mantelzorgers te gaan bereiken en ondersteunen.

We hebben ervoor gekozen een programma met thema’s te maken.

In de bijlage vind je het programma dat we hebben samengesteld voor het eerste half jaar van 2024.

De begeleiding zal, net als voorheen, afgewisseld worden door een begeleider van het OC (Asma of Thea) of het SMZ (Gerda of Vanessa)

Ook zal de naam van de gespreksgroep veranderen naar: Ontmoetingsgroep mantelzorg en dementie.

Mantelzorgers zijn van harte welkom om weer deel te nemen aan de bijeenkomsten. Dat kan de hele reeks zijn, of een keuze naar gelang tijd en belangstelling voor het thema. Ongeveer een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangen deelnemers een email met o.a. informatie over de locatie.