Toeslagen

In Nederland bestaat een toeslagenstelsel, dat ondersteuning biedt aan mensen die moeten rondkomen met een (te) laag inkomen. Voor ons zijn belangrijk de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Als u prijs stelt op mijn bemiddeling inzake de
aanvraag van een toeslag, zorgt u er dan wel voor dat ik kan beschikken over een machtigingscode. Indien ook de aangifte Inkomstenbelasting door mij moet worden gedaan, vraagt u dan een machtigingscode aan, welke zowel voor de in-
komstenbelasting als de toeslagaanvraag kan worden gebruikt.

Algemeen
Voor alle toeslagen wordt uitgegaan van het actuele inkomen van het jaar waarover de toeslag wordt aangevraagd. Voor de huurtoeslag kan ook het inkomen van inwonende kinderen of andere huisgenoten een rol spelen. De uiterste termijn
om huurtoeslag of zorgtoeslag over een bepaald jaar aan te kunnen vragen is 1 september van het daaropvolgende jaar.

Huurtoeslag
De grens om huurtoeslag te kunnen ontvangen is in 2023 € 808,06. Bepalend is de kale huurprijs, dus exclusief servicekosten, maar inclusief eventuele kosten voor gemeenschappelijke ruimten zoals liften en portieken. Indien de kale huurprijs hieronder blijft kunt u huurtoeslag aanvragen. Daarbij wordt gekeken naar het toetsingsinkomen van uzelf, uw partner en eventuele medebewoners. In de praktijk is er met een inkomen tot grofweg € 31.000 (alleenstaanden) en €41.000 (gezinnen) soms huurtoeslag mogelijk.
Daarnaast geldt tevens een vermogenstoets, welke inhoudt dat in 2023 het vermogen niet hoger mag zijn dan € 33.748 en bij partners € 67.496.
Om de aanvraag te kunnen doen is het van belang dat de jaarlijkse aanschrijving van de huuraanpassing, welke u rond mei/juni ontvangt van de woningcorporatie beschikbaar te hebben.

Zorgtoeslag
De aanvraag behoeft slechts eenmaal te worden gedaan; deze geldt automatisch ook voor volgende jaren, zolang u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. De inkomensgrens voor de aanvraag ligt in 2023 op € 38.520. Indien er een partner is geldt een inkomensgrens van € 48.224. Identiek aan de huurtoeslag bestaat bij de zorgtoeslag ook een vermogenstoets.
Voor een alleenstaande bedraagt deze in 2023 € 127.582 en voor aanvrager met partner € 161.329. Zoals u ziet zijn de grenzen bij de zorgtoeslag ruim gesteld, zodat relatief veel ouderen hier aanspraak op kunnen maken.

Tot slot
Van belang is wel, dat aanvragers alert moeten zijn op gewijzigde omstandigheden in hun situatie. Het gevaar bestaat immers dat indien de wijzigingen niet gemeld worden bij de belastingdienst eventuele toeslagen geheel of gedeeltelijk kunnen worden teruggevorderd.

Voor vragen of eventuele opmerkingen:
Ton Vernooij, tel. 06 836 959 30
administratiekantoorvernooij@ziggo.nl