Algemene Ledenvergadering 23 april 2024

 


De entree is gratis, maar u moet zich wel even aanmelden

 

De stukken van de Algemene Ledenvergadering

Convocatie
Agenda
Verslag van ALV 21 november 2023
Jaarverslag 2023
Overzicht inkomsten en uitgaven 2023
Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2023
Balans 2023