Algemene Ledenvergadering 23 april 2024

In een bomvolle zaal werd gisteren, dinsdag 23 april 2024 de Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergaderpunten werden in een sneltreinvaart afgehandeld. We zijn nog steeds een financieel gezonde club heeft de penningmeester weer voor ons berekend. Veel activiteiten (in het Torenlaan Theater) bedruipen zichzelf en maken soms zelfs een kleine ‘winst’, waarmee eventuele tekorten bij andere activiteiten kunnen worden aangezuiverd.

Het jaarverslag blijft op de website staan en kunt u hier lezen. Het geeft een leuke doorsnede van wat er allemaal gedaan wordt in Zeist voor, door en met senioren. Petje af voor alle coördinatoren die deze activiteiten mogelijk maken. Het gaat niet alleen om ‘gezellige dingen voor de mensen’, maar vaak worden ook actiepunten die voor senioren van belang zijn door ASZ aangestipt, besproken of uitgezet bij de verantwoordelijke instanties. Zo worden er dit jaar seniorenbankjes geplaatst in de gemeente, waarvoor o.a. het bestuur van ASZ jarenlang heeft gelobbyd.
In een aantal lezingen, actiedagen en cursussen werden serieuze onderwerpen voor senioren besproken: (veilig) bewegen, gezondheid, hulpmiddelen, digitale vaardigheid, dementie en mantelzorg. Tot slot: ook voor individuele leden is er hulp: hulp bij klussen in huis of in de tuin, en hulp bij het vinden van de weg naar een oplossing, waarbij medewerking van een officiële instantie nodig is. Want oooooh, de Nederlandse bureaucratie is zeer ondoorzichtig, dus als je iets van ze nodig hebt is het moeilijk zelf de juiste instantie of het juiste aanvraagformulier te vinden.

Op de website van ASZ kun je meer te weten te komen over al deze zaken. Er is een duidelijk overzicht van de activiteiten (incl. contactpersonen) die worden georganiseerd, een up to date gehouden agenda, maar ook staan er de contactadressen van personen die hulp kunnen bieden, hetzij bij klussen in en om huis, hetzij bij het temmen van de bureaucratie op het gebied van wonen en zorg-vragen, of het belastingformulier  of de digitale snelweg, die internet heet.

In deze Algemene Ledenvergadering namen we na drie jaar afscheid van Lia van Dijk als voorzitter van ASZ en werd Bodes de Vries als nieuwe voorzitter gekozen. De dames van het smartlappenkoor bedankten Lia voor al haar werkzaamheden de afgelopen jaren met een speciaal voor haar geschreven lied en we zijn met zijn allen heel benieuwd wat de nieuwe voorzitter voor wegen uitzet met onze bloeiende vereniging.

Flox den Hartog Jager foto’s: Han Willems en Flox den Hartog Jager