Toeslagen voor Zeistenaren met een kleine portemonnee

Wilma Breddels en Hek Poortvliet zochten uit:

Geld-Terug-Regeling van de Gemeente Zeist

In een van de vorige nummers van dit Magazine heeft u kunnen lezen welke toeslagen de Rijksoverheid, via de Belastingdienst, uitkeert. Ook gemeenten kennen allerlei regelingen voor mensen die een beperkt inkomen en een beperkt vermogen hebben.
Bij de laatste ledenvergadering is aan de orde geweest dat de kosten die met sommige activiteiten gepaard gaan, niet voor iedereen zo maar op te hoesten zijn. Tijd om eens te onderzoeken welke regelingen de gemeente kent en waarvan mensen onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken.

De gemeente Zeist kent de zogenaamde ‘Geld-Terug-Regeling’. Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan 130% van de bijstandsnorm en een vermogen dat ligt onder de grens volgens de Participatiewet kan gebruik maken van de regeling.
Vanuit de Geld-Terug-Regeling kan een gevarieerd scala aan activiteiten vergoed worden. Het gaat o.a. om abonnementen op culturele voorstellingen, een krant, telefoon of internet.
Ook het lidmaatschap van de bibliotheek, ouderenorganisa- ties, patiënten- en gehandicaptenorganisaties, de kunstuitleen,  portverenigingen en zang- en toneelverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking. Hetzelfde geldt voor concert- of bioscoopkaarten, museumbezoek of een museumjaarkaart. Voor een volledig overzicht kunt u kijken op de website van de gemeente rsdkrh.nl/minimaregelingen-zeist.

De conclusie is dat bepaalde activiteiten van ASZ vanuit de Geld-Terug-Regeling vergoed kunnen worden. Per jaar wordt er per volwassene maximaal € 125,- vergoed.
Weet u niet of u met uw inkomen in aanmerking komt voor de Geld-Terug-Regeling, dan kunt u gratis een inkomenstoets laten uitvoeren door de Sociaal Raadslieden.

Op maandag en dinsdag is er tussen 09.00 en 12.00 uur een inloop spreekuur aan de Bergweg 1 te Zeist.
Telefonisch zijn zij te bereiken op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur op 030 692 42 35.
Natuurlijk, u moet wel een aanvraag doen. Dat kan digitaal.

Voor diegenen die niet digitaal vaardig zijn, bestaat er de Formulierenbrigade.
Zij houden spreekuren en wel op de volgende plaatsen en tijden:

  • Inloopspreekuur in het Wijkcentrum Noord/Wegwijscafé in Zeist (Johan van Oldenbarneveltlaan 103). Daar kunt u iedere woensdag terecht tussen 10.00-13.00 uur.
  • Inloopspreekuur in het Wijkcentrum West/Wegwijscafé de Koppeling in Zeist (De Clomp 19-04). Daar kunt u iedere
    donderdag terecht tussen 14.00-16.00 uur.
  • Inloopspreekuur in het Wegwijscafé Vollenhoven in Wijk-centrum ’t Volle Hof in Zeist (Laan van Vollenhove 12b).
    Daar kunt u iedere vrijdag terecht tussen 13.30-15.30 uur.

Wilma Breddels

Gratis OV voor ouderen met een knappe beurs

Ouderen met een inkomen van maximaal 22.200 euro kunnen vanaf 1 januari 2024 wederom gebruik maken van het gratis OV-abonnement. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat ook ouderen met krappe beurs hun sociale contacten kunnen onderhouden en bewegingsvrijheid hebben.
Om vervoersarmoe zo veel mogelijk tegen te gaan heeft de provincie voor 2024 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de hele provincie Utrecht kan gratis gebruik worden gemaakt van buurtbus, flex-diensten, tram en bus van U-OV en Syntus Utrecht. Er kan met dit abonnement door de week gratis gereisd worden vanaf 09.00 uur. In het weekend is er geen tijdsbeperking.
Voor informatie: www.gratisreizenouderen.nl

Henk Poortvliet