Programma Zomerschool 2024

 • Maandag 1 juli 20.00 uur – Prof James Kennedy – Zomeravondlezing: De zoektocht naar nationaal houvast – Nederland nog Nederland?
  Deze lezing gaat over de zin en onzin van geloven in een vaste nationale identiteit.

Kerkzaal Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12

 • Dinsdag 2 juli 10.00 uur – Marcel Creemers – Castellum Fectio, Een beeld van het fort bij Bunnik
  Fectio heeft verschillende functies gehad in de 300 jaren van haar bestaan. Getoond zal worden hoe met moderne technologie en wetenschappelijke kennis het fort kan worden gereconstrueerd.
  Torenlaantheater
 • Dinsdag 2 juli 14.00 uur – Gerrit van Aken – Renaissances, (in meervoud)
  Bij de term Renaissance denken we veelal aan het tijdvak in de cultuurgeschiedenis dat volgde op de Middeleeuwen. Er zijn ook andere tijdperken die aangeduid worden met deze term.
  Torenlaantheater
 • Woensdag 3 juli 10.00 uur – Dick van de Kamp – Zeister vrouwen in het verzet
  Dick van de Kamp vertelt over drie vrouwen in Zeist en hun rol in het verzet.
  Torenlaantheater
 • Woensdag 3 juli 14.00 uur – Henk Schmal – Het Wilhelminapark Zeist
  In deze volgen we de verschillende fasen in de ontwikkeling van het Wilhelminapark en de factoren die daarbij een rol hebben gespeeld.
  Torenlaantheater
 • Donderdag 4 juli 10.00 uur – Niels Fischer – De orgels van de Evangelische Broeder-gemeente
  Op deze ochtend kunt u kennis maken met de Bätz-Witte orgels van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist en de rijke muzikale traditie van de Broedergemeente.
  Evangelische Broedergemeente, Zusterplein
 • Donderdag 4 juli 19.30 uur – Maarten van Steenbergen – Algoritmen, Een Maatschappelijk Perspectief
  Deze lezing verkent niet alleen de technische aspecten van algoritmen, maar richt zich ook op hun bredere sociale implicaties. Hoe kunnen we deze technologieën positief gebruiken in de samenleving.
  Walkartkerk
 • Dinsdag 9 juli 10.00 uur – Jan van Rijn – De dam die dijk genoemd wordt
  De lezing over de Afsluitdijk behandelt onder meer de plannen voor afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee en de rol van de Zuiderzeevereniging en ingenieur Cornelis Lely.
  Torenlaantheater
 • Dinsdag 9 juli 14.00 uur – Christiaan Caspers – Erasmus en de walnootboom
  In deze lezing vragen we ons af: herkende Erasmus zichzelf in de walnootboom van het gedicht van Thomas More? En welke rol speelt zijn vriendschap met More in die herkenning?
  Walkartkerk
 • Woensdag 10 juli 10.00 uur – Michiel Schillhorn van Veen – Het mysterie van de Rozekruisers
  In deze presentatie zal worden ingegaan op de historie en de ongeschreven geschiedenis van de Rozekruisers en wordt uitglegd wat de huidige Rozekruisers Orde aan de wereld te bieden heeft.
  Walkartkerk
 • Woensdag 10 juli 14.00 uur – Jan Niessen – Jacob van Campen, Een architect uit de 17e eeuw
  In deze lezing maakt u kennis met de veelzijdigheid en het kleurrijke leven van deze veel gevraagde architect, schilder en decorateur met zijn internationale uitstraling.
  Walkartkerk
 • Donderdag 11 juli 10.00 uur – Johan Varkevisser – Welvaart in Nederland sinds 1850
  De welvaart in Nederland is enorm gestegen, is het beeld. Vanaf 1850 zijn daarover veel cijfers. Maar als we meer factoren dan alleen geld meenemen, is de welvaart dan nog steeds toegenomen?
  Torenlaantheater
 • Donderdag 11 juli 14.00 uur – Andreas Sterl – Klimaatverandering in Nederland
  Wat is klimaat, en waar wordt het door beïnvloed? Met de onlangs uitgebrachte KNMI’23
  Klimaatscenario’s voor Nederland heeft het KNMI de vertaalslag van mondiaal naar lokaal gemaakt.
  Torenlaantheater
 • Dinsdag 16 juli 10.00 uur – Maurits de Leeuw – De nummer twee in het Romeinse Keizerrijk
  Waarom komen we deze nummers twee juist in de Late Oudheid (284-476) frequenter tegen en hoe drukten zij gaandeweg hun stempel op de verdeling van de macht in het Oost- en West-Romeinse Rijk.
  Torenlaamtheater
 • Dinsdag 16 juli 14.00 uur – Gert Lamers – De Franse tijd in Nederland
  De vestiging van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland onder leiding van Lodewijk Napoleon wordt belicht, met aandacht voor de waarneembare overblijfselen in Zeist en omgeving.
  Torenlaantheater
 • Woensdag 17 juli 10.00 uur – Paul Schnabel – Louis Couperus in Zeist
  Het verhaal van Louis Couperus met passages uit zijn werk. Wat maakt hem vaak zo goed en modern, maar soms ook zo ouderwets en onleesbaar? En wat deed hij in Zeist?
  Torenlaantheater
 • Donderdag 18 juli 10.00 uur – Hans Meijer – Het Nieuw-Guinea conflict, Sluitstuk van een dekolonisatieproces
  Het Nieuw-Guineaconflict, sluitstuk van het Indonesische dekolonisatieproces dat de bilaterale relatie tussen het inmiddels onafhankelijke Indonesië en het voormalige moederland volledig verziekte.
  Torenlaantheater
 • Dinsdag 23 juli 10.00 uur – Zia Reyhani – Bahá’i, de meest recente wereldreligie
  Ongeveer vijftig jaar na de Franse Revolutie, ontstond in Iran een nieuwe Beweging, die zich over het hele land verspreidde. Over Bahá’u’lláh, die in Zijn leven vele Heilige Geschriften heeft geopenbaard.
  Torenlaantheater
 • Dinsdag 23 juli 14.00 uur – Alexandra Buijsman – Wat heeft antroposofie te bieden?
  Zeist is op vele manieren verbonden met de antroposofie. Maar wat is antroposofie, gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner, uit het begin van de 20e eeuw? En wat heeft dat in onze tijd te bieden.
  Walkartkerk
 • Woensdag 24 juli 19.30 uur – Pieter en Maarten Veraart – Vier broers en het dagboek van hun vader
  Een onverwachte reis naar het naoorlogse Praag aan de hand van het dagboek van hun vader uit 1945.De missie vroeg van de leden veel improvisatie en zorgde soms voor hachelijke momenten.
  Torenlaantheater
 • Donderdag 25 juli 10.00 uur – Stephan Meuwisse – Romaanse oude kerkkunst in Frankrijk
  De afbeeldingen uit de Bijbel in vele kerkportalen waren vooral bedoeld om de kerkgangers wegwijs te maken. In deze voordracht wordt ingegaan op de schoonheid en symboliek van deze oude Kerkkunst.
  Torenlaantheater
 • Donderdag 25 juli 14.00 uur – Donald Pagrach -Van herdenken naar zingeving
  Al 80 jaar herdenken wij WO2 en de gruwelen daarvan op dezelfde manier. In deze lezing stelt Donald Pagrach de vraag hoe we meer inhoud kunnen geven aan 4 en 5 mei. Moeten we niet meer doen?
  Torenlaantheater
 • Dinsdag 30 juli 14.00 uur – Helmus Wildeman – Max Liebermann, de grootste impressionistische Duitse schilder
  Max Liebermann is bij uitstek de schilder geweest die de badplaats Noordwijk in opkomst in beeld heeft gebracht. Noordwijk was van 1905 -1913 (m.u.v. 1910) zijn Nederlandse hoofdkwartier.
  Torenlaantheater
 • Woensdag 31 juli 10.00 uur – Stefan Bernhard en Roline Redmond – 150 jaar einde slavernij
  Een dag over de geschiedenis van de slavernij. Dit jaar herdenken we dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft. Maar wat betekent dat voor ons in deze tijd.Bekeken vanuit twee gezichtshoeken.
  Torenlaantheater

Meer informatie en aanmeldingsformulier kunt u vinden op www.gildezeist.nl/zomerschool