Filosofiekring

Een lezing in november 2016 door filosoof Hans Beuk over ‘Filosofie: het pad is het doel. Waarom wij wijsheid begeren‘ was aanleiding tot de start van een ASZ-filosofiekring, door Leonie Silkens opgericht.

In het voorjaar 2017 startte de kring onder bezielende leiding van onze docent Hans Beuk met een inleidende cursus  ‘kennismaking met de filosofie’. Daarna behandelden we in het najaar van 2017 en verder in 2018 aan de hand van inleidingen en tekstfragmenten: Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, en maakten in 2019 kennis met het denken van de beroemde Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza. In het voorjaar van 2020 gingen we in dialoog met Plato, bekend van de mythe van de grot en zijn leer van de Ideeën, tot we die cursus vanwege corona moesten afbreken, maar na een lange pauze begin 2021 achter onze computerschermen toch konden afronden. In het najaar van 2021 volgde een cursus over Aristoteles, de leerling van Plato. Dit aan de hand van een reader over onder meer zijn werk de Ethica, handelend over hoe goed te leven en het bereiken van geluk. In het najaar van 2022 volgde een cursus over de Verlichting (de periode van de 17e en 18e eeuw, met o.a. Descartes, Leibniz, Kant, Rousseau en Hegel). Vanwege de grote belangstelling werd deze cursus voor een tweede groep deelnemers herhaald.

Inmiddels zijn we alweer toe aan de tiende serie bijeenkomsten en in het najaar van 2023 volgt een cursus over “de moderne tijd” als een reactie op de Verlichting, met filosofen als Schelling, Kierkegaard, Sartre, Nietzsche en Bergson. Er zijn helaas geen plaatsen meer vrij in de eerste (“oude“) groep deelnemers, die inmiddels zijn geïnformeerd.


Ruud Geus

coördinator filosofiekring ASZ

Algemene Informatie

Cursus: ‘Verlichting in opspraak’: Westers denken: van Schelling tot Bergson

Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar!

Het moderne denken heeft de rede als gids gekozen in haar project van bevrijding. Van meet af aan komt een tegenreactie op gang. De Verlichting raakt in opspraak. Er is gerede twijfel of de denkbeelden van de Verlichting wel voldoende zijn voor een juiste interpretatie van de menselijke ervaring over de hele breedte.

Deze cursus is de laatste in een reeks van cursussen die de ideeëngeschiedenis binnen het kader van de westerse filosofie als onderwerp heeft. In dit laatste deel wordt de kritiek op de moderniteit verwoord bij monde van prominente denkers als Schelling, Kierkegaard, Sartre, Nietzsche en Bergson.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van een reader. Deze reader wordt bij aanvang tegen contante betaling ter beschikking gesteld. De kosten van de reader bedragen € 5,–

Docent: Hans Beuk

Data: 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 10 april 2024

Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Torenlaantheater Zeist

Inlichtingen en aanmelding: via ruud.geus@planet.nl

Kosten: nog nader vast te stellen, circa € 50 (afhankelijk van het aantal deelnemers)

 

Contactpersoon

Ruud Geus, coördinator filosofiekring,
ruud.geus@planet.nl
/ 030 692 34 94

Data