Filosofiekring

Een lezing in november 2016 door filosoof Hans Beuk over ‘Filosofie: het pad is het doel. Waarom wij wijsheid begeren‘ was aanleiding tot de start van een ASZ-filosofiekring, door Leonie Silkens opgericht.

In het voorjaar 2017 startte de kring onder bezielende leiding van onze docent Hans Beuk met een inleidende cursus  ‘kennismaking met de filosofie’. Daarna behandelden we in het najaar van 2017 en verder in 2018 aan de hand van inleidingen en tekstfragmenten: Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, en maakten in 2019 kennis met het denken van de beroemde Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza. In het voorjaar van 2020 gingen we in dialoog met Plato, bekend van de mythe van de grot en zijn leer van de Ideeën, tot we die cursus vanwege corona moesten afbreken, maar na een lange pauze begin 2021 achter onze computerschermen toch konden afronden.

In het najaar van 2021 volgde een cursus over Aristoteles, de leerling van Plato. Dit aan de hand van een reader over onder meer zijn werk de Ethica, handelend over hoe goed te leven en het bereiken van geluk. In het najaar van 2022 volgde een cursus over de Verlichting (de periode van de 17e en 18e eeuw, met o.a. Descartes, Leibniz, Kant, Rousseau en Hegel). Vanwege de grote belangstelling werd deze cursus voor een tweede groep deelnemers herhaald.

Inmiddels zijn we alweer toe aan de tiende serie bijeenkomsten en in het najaar van 2023 volgt een cursus over “de moderne tijd” als een reactie op de Verlichting, met filosofen als Schelling, Kierkegaard, Sartre, Nietzsche en Bergson. Er zijn helaas geen plaatsen meer vrij in de eerste (“oude“) groep deelnemers, die inmiddels zijn geïnformeerd. Of er in de tweede (“nieuwe”) groep bij een herhaling in het voorjaar van 2024 nog plaatsen vrij kunnen komen is nu nog niet te zeggen. Eind dit jaar volgt daarover meer nieuws.

Tot slot is er voor alle ASZ-leden die belangstelling hebben voor filosofie op donderdagmiddag 2 november in het Torenlaantheater een lezing door prof. Paul van Tongeren (filosoof en Denker des Vaderlands 2021-2023). zie: https://www.seniorenzeist.nl/activiteit/lezing-door-prof-dr-paul-van-tongeren-filosoof/

Ruud Geus

coördinator filosofiekring ASZ

Algemene Informatie

Wanneer
Houdt de agenda in de gaten

Contactpersoon

Ruud Geus, coördinator filosofiekring,
ruud.geus@planet.nl
/ 030 692 34 94