Natuurwandelingen

  • Aanmelden voor een natuurwandeling noodzakelijk
  • Zie voor aanmelden en meer informatie het ASZ-magazine van de betreffende maand of de website: seniorenzeist.nl
  • Bij aanmelden aangeven of je met de auto komt of wilt meerijden met een ander. Verzamelpunt van Rondje Natuur is meestal het parkeerterrein van Slot Zeist.
  • Vertrek van Rondje Natuur naar de startplaats is om 10.00 uur. Let op: indien startplaats en tijd afwijken dan is dit bij de betreffende wandeling vermeld.
  • Als je op eigen gelegenheid naar het startpunt van de wandeling gaat, dit bij het aanmelden duidelijk doorgeven. Niet vergeten je af te melden als blijkt dat je toch niet mee kunt.

Algemene Informatie

Zie voor de data en de omgeving waar gewandeld wordt hiernaast.

Aanmelden:
Frans van Bussel

030-693 11 68 of 06-575 60 830 en
fransvanbussel@hotmail.com.

Altijd het ASZ-magazine en de ASZ-website raadplegen!