Poeziëkring

De ASZ Poëziekring werd op 30 april 2019 opgericht en heeft als uitgangspunt: het vreugde ontlenen aan het samen lezen en voordragen van poëzie en proza.

Elke deelnemer stuurt van tevoren –per e-mail aan alle deelnemers – een keuzegedicht in. Hiermee wordt het risico vermeden dat twee deelnemers hetzelfde gedicht kiezen en insturen. Bovendien kunnen de deelnemers zich tijdig inlezen.

Elk lid van de Kring leest/draagt het eigen ingebrachte gedicht voor (staand of zittend naar keuze). Hierna wordt het gedicht besproken. (Niet technisch.) De sessies worden kort onderbroken met opnames van bekende of onbekende dichters (bijv. Nacht van de Poëzie-fragmenten).

De door de Kringleden ingezonden gedichten worden per keer gebundeld en voor de eerste vrijdag van de maand toegestuurd aan allen. (En jaarlijks als pdf toegevoegd aan het overzicht Behandelde Gedichten.)
Gedichten die uit tijdgebrek niet aan bod gekomen zijn schuiven op naar de volgende maand.

N.B.: Wij zijn een Nederlandse Poëziekring en behandelen in eerste instantie Nederlandstalige gedichten. Buitenlandse gedichten – mits voorzien van een goede Nederlandse vertaling – worden eveneens behandeld.

Contactpersoon
Informatie Leonie Silkens: 06 124 075 67 / leoniesilkens@gmail.com

Algemene Informatie

Wanneer
In principe komen we van september t/m juni bij elkaar op de eerste vrijdagmiddag van de maand. In juli en augustus hebben we een zomerstop.

Waar
Wordt nader bekendgemaakt.

 

Behandelde gedichten

Jaargang Download (PDF)
2023
download
2022 download
2021 download
2020 download
2019 download

Data