ASZ helpt u op weg bij alledaagse problemen. Wilt u van een onderwerp meer informatie? Klik dan op het plusje voor het onderwerp.

Mobiliteit
We hebben constructieve bijeenkomsten met gemeenteambtenaren en wethouders over mobiliteitsbeperkingen zoals te beperkte vervoersmogelijkheden voor mensen die niet kunnen fietsen of gebruik kunnen maken van het ov, onveilige fietsroutes en toegankelijkheid van publieke ruimtes.
Ook zijn er contacten met de gemeentelijke Stichting Sportief Zeist over bewegen en veilig fietsen voor ouderen.

Belbus
De Belbus Zeist bestaat al meer dan 30 jaar en is er voor iedereen die niet, of met moeite, gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Vriendelijke chauffeurs halen je thuis op en/of brengen je weer thuis. Binnen de gemeente Zeist betaal je € 3,60 per rit per persoon. Een begeleider mag gratis mee. Zit je in een rolstoel/scootmobiel of heb je een rollator? Dat is geen probleem, deze kan mee.

 • De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
 • Vraag je rit wel enkele werkdagen van tevoren aan, dit in verband met de planning.
 • De Belbus rijdt ook buiten de gemeente Zeist (provincie Utrecht) tegen een aangepast tarief. Dit vind je op de website.
 • Meer informatie of rit aanvragen? Bel: 030 693 23 21 (op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur).
 • Mailen kan naar belbus@meanderomnium.nl of je via de website www.meanderomnium.nl

Openbaar vervoer

Voor ASZ zit Henk Poortvliet in het periodiek verkeersoverleg tussen ASZ plus het Gehandicaptenplatform Zeist en de gemeente Zeist en in de (provinciale) Klankbordgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer. Daarin praten wij over de pilots en het verkeersonderzoek van de provincie. En wij bekijken hoe het vervoersaanbod voor reizigers met een beperking verbeterd kan worden. Eind 2023/ begin 2024 kunnen de eerste voorstellen ter verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer worden verwacht. U leest er dan meer over.

NIEUW! Maandelijks OV-inloopspreekuur Zeist
De gemeente Zeist vindt het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. De gemeente Zeist organiseert in samenwerking met de bibliotheek vanaf november maandelijks een OV-inloopspreekuur.
Tijdens dit spreekuur zullen OV-ambassadeurs advies en tips geven aan 55-plussers over het reizen met de trein en bus. Zo helpen zij leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Door het te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.

Telefonisch spreekuur
Wie graag telefonisch antwoord wil, kan bellen met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 033- 208 23 80

Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur  

OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die anderen op weg helpen en staan u graag te woord. Kijk voor meer informatie op www.doemeemethetov.nl

Rijbewijs

Rijbewijskeuringen kunt u reserveren bij
Regelzorg
Het Fraterhuis
Amandelhof

of bij Rik Kaarsgaren (50 euro voor ASZleden)
Aanmelden: 06 28701055 dinsdag en vrijdag
Keuring: vrijdag in De Koppeling.

Wonen, Zorg en Welzijn

Binnen ASZ is een aantal leden actief voor de individuele vragen over wonen, zorg en welzijn. Wij noemen ze Seniorenwegwijzers, of kortweg SWW. Het woord zegt het al, wij proberen leden met hun vraag over wonen zorg en welzijn verder op weg te helpen.

De groep Seniorenwegwijzers bestaat uit 5 personen t.w. Janny van Werkhoven, Hellen van Gessel, Marjan Troost, Judith van Dijk en Marieke van Gemeren.

Individuele vragen komen telefonisch binnen bij de coördinator Marieke van Gemeren. Afhankelijk van de vraag, krijgt u telefonisch een antwoord of wordt een huisbezoek afgesproken.  Eén van de Seniorenwegwijzers (SWW) komt dan bij u op bezoek om door te praten over uw vraag. Om zo met elkaar te zoeken hoe u verder kunt komen met uw vraag over wonen, zorg en welzijn.

Voorbeelden hiervan zijn bv. “Hoe ga ik om met mijn vragen over de thuiszorg”? Of “Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen? ”Wat als ik niet langer zelfstandig kan wonen? Waar kan ik dan terecht?” Verder zijn er ook veel praktische vragen over de rijbewijskeuring, over gebruik van de telefooncirkel of vervoersmogelijkheden.

Naast de ASZ Wegwijzers heeft de gemeente Zeist Wegwijscafés opgezet. Daar kan men u helpen met financieel-administratieve vragen. Ook is er een Huisvestingscafé, waar men heen kan met vragen over huisvesting en woningruil.

Contactpersoon binnen ASZ
Marieke van Gemeren
coördinator SeniorenWegwijzers
Tel 06 511 945 69
wegwijzer@seniorenzeist.nl

Duurzaamheid- en Energievragen

 • Met betrekking tot duurzaamheid en energiearmoede bij ouderen hadden we overleg met het Energie Bureau/Het Groene Huis en met de gemeente Zeist. Dit leidde tot voorlichtings-ochtenden, o.a. in het Torenlaantheater, een energie-spreekuur [ o.a. voor het aanvragen van de energietoeslag voor mensen met een minimuninkomen] voor ASZ-leden.
 • Zie ook: leuk stukje over energiebesparing in het Zeister Magazine.
 • Belangrijk bericht voor woningeigenaren: De gemeente Zeist biedt een isolatiemaatregel gratis aan aan woningeigenaren met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 oktober 2024. Zie voor meer informatie dit bericht!

De Gemeente Zeist vindt gezond ouder worden erg belangrijk en organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. De data staan gewoon in de agenda van ASZ.

Signaleer je eenzaamheid?

Dit kan je doen.
Kom je wel eens in contact met iemand waarvan je denkt dat hij of zij eenzaam is? Of maak je je zorgen om iemand, maar weet je niet
precies wat er speelt? Je wilt graag iets doen, je weet alleen niet goed wat. Of je hebt niet de gelegenheid om zelf in actie te komen.
Je kunt altijd naar het Signaalpunt Eenzaamheid in Zeist. Hier kun je je zorgen kwijt bij een zorgprofessional van MeanderOmnium. Bij het Signaalpunt Eenzaamheid is er steun voor iemand die eenzaam is.
Dat kan voor een ander zijn, maar ook voor jezelf.

Eenzaamheid bespreken

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders wel eens eenzaam is. Toch rust er een taboe op. Mensen zullen niet gauw zeggen dat ze eenzaam zijn. Maar vaak merk je wel dat er iets aan de hand is. Wanneer je in gesprek wilt gaan over eenzaamheid, neem dan een omweg.
Vraag niet rechtstreeks: “Ben je eenzaam?” Maar vraag: “Ken je mensen die eenzaam zijn?” Vaak concludeert de persoon dan zelf ook dat hij/zij eenzaam is. Wil je over iemand een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid, zodat hij/zij steun kan krijgen? Dan kan je tegen diegene zeggen dat je je zorgen maakt. En vragen of hij/zij het goed vindt dat MeanderOmnium contact opneemt.
De ervaring leert dat eenzame personen vaak blij zijn dat iemand iets doet! Zelf lukt ze dat namelijk niet (meer).
Een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid

 1.  Je meldt een persoon over wie je je zorgen maakt bij het Signaalpunt Eenzaamheid via 030 694 04 14.
 2. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op je melding. De professional gaat langs bij de persoon in kwestie en voert op
  een prettige manier een gesprek. De persoon kan hierin aangeven of hij/zij steun wil en op welke manier. De steun sluit aan bij de
  persoonlijke behoefte. Een jongere wil en kan immers andere dingen dan een oudere.
 3. Vanuit de behoefte volgt een aanbod. Bijvoorbeeld af en toe een praatje maken, een maatje of meedoen aan een activiteit.
  Meer informatie over het Signaalpunt Eenzaamheid vind je op de website van de gemeente Zeist. Hier staat ook een aanmeldingsformulier dat je kan gebruiken om jezelf of iemand anders aan te melden.

De Vilans Hulpmiddelenwijzer is er voor iedereen die bij een beperking of aandoening behoefte heeft om het dagelijks leven makkelijker te maken.

Deze Hulpmiddelenwijzer is ontwikkeld door Vilans op verzoek van het ministerie van VWS. Vilans is het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg en ondersteuning. De website biedt betrouwbare informatie voor burgers, mantelzorgers en zorgprofessionals die op zoek zijn naar een oplossing om dagelijkse activiteiten te kunnen blijven doen.
Op de website vindt men specifieke tips en hulpmiddelen op gebied van communiceren, eten/drinken, huishouden, ontspanning, persoonlijke verzorging, verzorgen door mantelzorgers, voortbewegen, rijden en wonen.

U vindt de Hulpmiddelenwijzer op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

Mantelzorger zijn voor je partner: het is mooi, de ander zou het ook voor jou doen, maar het is ook zwaar.
Vaak wordt er te laat of geen hulp gevraagd. Voor mantelzorgers en cliënten bestaan echter meerdere vormen van professionele hulpverlening: de mantelzorgmakelaar, de casemanager dementie, de praktijkondersteuners van de huisarts en de cliëntondersteuner.
De casemanager dementie is meestal een wijkverpleegkundige met als specialisatie dementie. Hij of zij helpt met uitleg over dementie, praktische adviezen en emotionele steun. Bij veel mantelzorgers blijkt echter de mogelijkheid van inschakelen van een cliëntondersteuner onbekend. Een cliëntondersteuner weet welke wetten en regels er gelden en kan helpen bij het aanvragen en regelen van zorg. Gemeenten en zorgkantoren zijn wettelijk verplicht om cliëntondersteuning aan te bieden, maar lopen daar vaak niet mee te koop. Omdat de huisarts, de wijkverpleegkundige of zelfs de ambtenaren van de gemeente er ook niet altijd mee bekend zijn, wordt de cliënt-ondersteuner helaas te weinig ingeschakeld, terwijl die toch veel kan betekenen voor mantelzorgers.
In Zeist verzorgt Mee Utrecht Gooi & Vecht de gratis cliëntondersteuning:
www.mee-ugv.nl,
clientondersteuning@mee-ugv.nl,
tel. 0900 633 63 63.

Belangenbehartiging

Een van de doelstellingen van ASZ is het opkomen voor de lokale belangen van haar leden, zodat leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Deze belangenbehartiging is in de vereniging niet zo heel erg zichtbaar, maar toch is ASZ als spreekbuis van senioren in onze gemeente een belangrijke partij.

Wat doet het ASZ
Ineke de Geer en Lia van Dijk zijn binnen de ASZ de bestuursleden die zich bezig houden met deze belangenbehartiging. Zij horen veel van wat er speelt [bij senioren] in gesprek met leden tijdens de verschillende activiteiten. Maar ook in de lokale en landelijke pers komen bij herhaling door ouderen ervaren problemen/belemmeringen naar voren.

Deze collectieve, (lokale) seniorenbelangen brengen de bestuursleden van ASZ onder de aandacht van politieke partijen, zorg- en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties. ASZ neemt actief deel aan bijeenkomsten die deze partijen organiseren en verwoord dan de problemen/belemmeringen die senioren ondervinden. Daarnaast denkt ASZ mee bij het vinden van oplossingen en is een kritische gesprekspartner in het belang van senioren en de ASZ-leden in het bijzonder.