ASZ helpt u op weg bij alledaagse problemen. Wilt u van een onderwerp meer informatie? Klik dan op het plusje voor het onderwerp.

Mobiliteit Er zijn verschillende mogelijkheden om vervoerd te worden wanneer u zelf niet meer kunt rijden. Let op: er zijn kosten aan verbonden en u dient een tijdje van te voren te reserveren. Soms kunt u een Wmo-vervoerspas aanvragen, het Sociaal Team helpt u daarbij: bel 030 69 87 222 of mail naar infosociaalteam@zeist.nl

REGIOTAXI

Met Regiotaxi Utrecht reist u binnen de regio van deur tot deur of u reist van/naar een halte van het openbaar vervoer. Ook kunt u gebruik maken van vaste opstapplaatsen.
Een rit mag maximaal 25 reiskilometers zijn. Reizen met Regiotaxi Utrecht is mogelijk van 6 uur ’s ochtends tot middernacht. Op vrijdag en zaterdag rijdt Regiotaxi Utrecht tot half 2 ’s nachts.
Bel via de regiocentrale van Regiotaxi Utrecht: 088 – 00 25 400 of reserveer tijdig via de website van Regiotaxi Utrecht: www.regiotaxiutrecht.nl

VALYS, voor ritten van meer dan 25 kilometer

Reizigers met een Wmo-indicatie kunnen voor een rit van meer dan 25 reiskilometers terecht bij Valys. Valys verzorgt het vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Valys biedt ook mogelijkheden voor de combinatie van taxi en trein. U kunt met Valys tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur ’s nachts reizen. Uw reis mag nooit na 1.00 uur ’s nachts eindigen. Voor het reizen met Valys heeft u een Valyspas nodig.
Zie voor info en online reserveren: https://www.valys.nl U kunt ook de Valys Klantenservice bellen op 0900 – 9630, van 6.00 ‘s ochtends tot 1.00 uur ’s nachts.

BELBUS

Deze rijdt van ma t/m vr. van 8.30 – 17 uur met uitzondering van de feestdagen, als aanvulling op het openbaar vervoer voor inwoners van de gemeente Zeist. Op drukke tijden is het mogelijk dat meerdere mensen vervoerd worden. U wordt thuis opgehaald. Voornamelijk binnen de gemeente Zeist maar daarbuiten is ook mogelijk. Vervoer met rolstoel is ook mogelijk
Bel welzijnsorganisatie MeanderOmnium 030 693 23 21 ma t/m vr 8.00 – 12.00 uur, u kunt ook een mail sturen naar belbus@meanderomnium.nl

PERSOONLIJK VERVOER

Persoonlijk vervoer, vrijwilligers van Meanderomnium brengen u met hun eigen auto waar u maar heen wilt; binnen en buiten de grenzen van de gemeente Zeist. De vrijwilliger kan u ook begeleiden naar een arts of ziekenhuis. In overleg kan een rollator of opvouwbare rolstoel mee. U betaalt per kilometer rechtstreeks aan de chauffeur.
Bel Meanderomnium 030 649 04 00 ma t/m vr 9.00 – 13.00 uur

DE GOUDEN KOETS

De Gouden Koets maakt voor mensen die wonen in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen gratis korte ritjes van en naar het Binnenbos voor de Gouden Koffie op dinsdagochtend, maar ook naar andere bestemmingen in bovengenoemde wijken of naar bijvoorbeeld de Slotlaan, de markt of de begraafplaats.
Wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Binnenbos. De Gouden Koets rijdt op dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Bel 06 143 208 72 voor een reservering. U kunt ook mailen naar info@vriendenvanhetbinnenbos.nl.

Openbaar vervoer

Voor ASZ zit Henk Poortvliet in het periodiek verkeersoverleg tussen ASZ plus het Gehandicaptenplatform Zeist en de gemeente Zeist en in de (provinciale) Klankbordgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer. Daarin praten wij over de pilots en het verkeersonderzoek van de provincie. En wij bekijken hoe het vervoersaanbod voor reizigers met een beperking verbeterd kan worden. Eind 2023/ begin 2024 kunnen de eerste voorstellen ter verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer worden verwacht. U leest er dan meer over.

NIEUW! Maandelijks OV-inloopspreekuur Zeist
De gemeente Zeist vindt het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. De gemeente Zeist organiseert in samenwerking met de bibliotheek vanaf november maandelijks een OV-inloopspreekuur.
Tijdens dit spreekuur zullen OV-ambassadeurs advies en tips geven aan 55-plussers over het reizen met de trein en bus. Zo helpen zij leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Door het te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.

Telefonisch spreekuur
Wie graag telefonisch antwoord wil, kan bellen met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 033- 208 23 80

Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur  

OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die anderen op weg helpen en staan u graag te woord. Kijk voor meer informatie op www.doemeemethetov.nl

Gratis OV voor ouderen met een knappe beurs

Ouderen met een inkomen van maximaal 22.200 euro kunnen vanaf 1 januari 2024 wederom gebruik maken van het gratis OV-abonnement. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat ook ouderen met krappe beurs hun sociale contacten kunnen onderhouden en bewegingsvrijheid hebben.
Om vervoersarmoe zo veel mogelijk tegen te gaan heeft de provincie voor 2024 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de hele provincie Utrecht kan gratis gebruik worden gemaakt van buurtbus, flex-diensten, tram en bus van U-OV en Syntus Utrecht. Er kan met dit abonnement door de week gratis gereisd worden vanaf 09.00 uur. In het weekend is er geen tijdsbeperking.
Voor informatie: www.gratisreizenouderen.nl

Henk Poortvliet

Rijbewijs

Rijbewijskeuringen kunt u reserveren bij
Regelzorg
Het Fraterhuis
Amandelhof

of bij Rik Kaarsgaren (50 euro voor ASZleden)
Aanmelden: 06 28701055 dinsdag en vrijdag
Keuring: vrijdag in De Koppeling.

Wonen, Zorg en Welzijn

Binnen ASZ is een aantal leden actief voor de individuele vragen over wonen, zorg en welzijn. Wij noemen ze Seniorenwegwijzers, of kortweg SWW. Het woord zegt het al, wij proberen leden met hun vraag over wonen zorg en welzijn verder op weg te helpen.

De groep Seniorenwegwijzers bestaat uit 5 personen t.w. Janny van Werkhoven, Hellen van Gessel, Marjan Troost, Judith van Dijk en Marieke van Gemeren.

Individuele vragen komen telefonisch binnen bij de coördinator Marieke van Gemeren. Afhankelijk van de vraag, krijgt u telefonisch een antwoord of wordt een huisbezoek afgesproken.  Eén van de Seniorenwegwijzers (SWW) komt dan bij u op bezoek om door te praten over uw vraag. Om zo met elkaar te zoeken hoe u verder kunt komen met uw vraag over wonen, zorg en welzijn.

Voorbeelden hiervan zijn bv. “Hoe ga ik om met mijn vragen over de thuiszorg”? Of “Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen? ”Wat als ik niet langer zelfstandig kan wonen? Waar kan ik dan terecht?” Verder zijn er ook veel praktische vragen over de rijbewijskeuring, over gebruik van de telefooncirkel of vervoersmogelijkheden.

Naast de ASZ Wegwijzers heeft de gemeente Zeist Wegwijscafés opgezet. Daar kan men u helpen met financieel-administratieve vragen. Ook is er een Huisvestingscafé, waar men heen kan met vragen over huisvesting en woningruil.

Contactpersoon binnen ASZ
Marieke van Gemeren
coördinator SeniorenWegwijzers
Tel 06 511 945 69
wegwijzer@seniorenzeist.nl

Duurzaamheid- en Energievragen

 • Nieuw geopend Regionaal Energiecentrum op de Slotlaan 279 te Zeist: Komt u ook een kijkje nemen?
  U krijgt er gratis en onafhankelijk advies. U kunt er ook terecht voor een demonstratie van verschillende technische oplossingen. Denk hierbij aan warmtepompen, ventilatiesystemen en isolatiemateriaal. Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf werken in het nieuwe Regionaal Energiecentrum samen met de organisatie Grijs naar Groen.
 • Zie ook: leuk stukje over energiebesparing in het Zeister Magazine.
 • Belangrijk bericht voor woningeigenaren: De gemeente Zeist biedt een isolatiemaatregel gratis aan aan woningeigenaren met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 oktober 2024. Zie voor meer informatie dit bericht!

De Gemeente Zeist vindt gezond ouder worden erg belangrijk en organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. De data staan gewoon in de agenda van ASZ.

Botontkalking, valpreventie en het belang van bewegen

Op 18 juni 2024 was er bij ASZ een voorlichting over botontkalking: wat is het, hoe voorkom je het en wat kun je er aan doen. De presentaties van deze middag vindt u hier:

Osteoporose Vereniging,

Wat kun je doen aan osteoporose,

Valpreventie

Signaleer je eenzaamheid?

Dit kan je doen.
Kom je wel eens in contact met iemand waarvan je denkt dat hij of zij eenzaam is? Of maak je je zorgen om iemand, maar weet je niet
precies wat er speelt? Je wilt graag iets doen, je weet alleen niet goed wat. Of je hebt niet de gelegenheid om zelf in actie te komen.
Je kunt altijd naar het Signaalpunt Eenzaamheid in Zeist. Hier kun je je zorgen kwijt bij een zorgprofessional van MeanderOmnium. Bij het Signaalpunt Eenzaamheid is er steun voor iemand die eenzaam is.
Dat kan voor een ander zijn, maar ook voor jezelf.

Eenzaamheid bespreken

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders wel eens eenzaam is. Toch rust er een taboe op. Mensen zullen niet gauw zeggen dat ze eenzaam zijn. Maar vaak merk je wel dat er iets aan de hand is. Wanneer je in gesprek wilt gaan over eenzaamheid, neem dan een omweg.
Vraag niet rechtstreeks: “Ben je eenzaam?” Maar vraag: “Ken je mensen die eenzaam zijn?” Vaak concludeert de persoon dan zelf ook dat hij/zij eenzaam is. Wil je over iemand een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid, zodat hij/zij steun kan krijgen? Dan kan je tegen diegene zeggen dat je je zorgen maakt. En vragen of hij/zij het goed vindt dat MeanderOmnium contact opneemt.
De ervaring leert dat eenzame personen vaak blij zijn dat iemand iets doet! Zelf lukt ze dat namelijk niet (meer).
Een signaal afgeven bij het Signaalpunt Eenzaamheid

 1.  Je meldt een persoon over wie je je zorgen maakt bij het Signaalpunt Eenzaamheid via 030 694 04 14.
 2. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op je melding. De professional gaat langs bij de persoon in kwestie en voert op
  een prettige manier een gesprek. De persoon kan hierin aangeven of hij/zij steun wil en op welke manier. De steun sluit aan bij de
  persoonlijke behoefte. Een jongere wil en kan immers andere dingen dan een oudere.
 3. Vanuit de behoefte volgt een aanbod. Bijvoorbeeld af en toe een praatje maken, een maatje of meedoen aan een activiteit.
  Meer informatie over het Signaalpunt Eenzaamheid vind je op de website van de gemeente Zeist. Hier staat ook een aanmeldingsformulier dat je kan gebruiken om jezelf of iemand anders aan te melden.

De Vilans Hulpmiddelenwijzer is er voor iedereen die bij een beperking of aandoening behoefte heeft om het dagelijks leven makkelijker te maken.

Deze Hulpmiddelenwijzer is ontwikkeld door Vilans op verzoek van het ministerie van VWS. Vilans is het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg en ondersteuning. De website biedt betrouwbare informatie voor burgers, mantelzorgers en zorgprofessionals die op zoek zijn naar een oplossing om dagelijkse activiteiten te kunnen blijven doen.
Op de website vindt men specifieke tips en hulpmiddelen op gebied van communiceren, eten/drinken, huishouden, ontspanning, persoonlijke verzorging, verzorgen door mantelzorgers, voortbewegen, rijden en wonen.

U vindt de Hulpmiddelenwijzer op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

Helpsoq, een kousenaantrekker
Elke ochtend wachten op de thuiszorg voor het aantrekken van je steunkousen? Dat hoeft niet meer: er is nu een vooralsnog
uniek hulpmiddel op de markt, HelpSoq, waardoor je geheel zelfstandig je steunkousen kan aantrekken. Het wordt aangeraden door ouderenorganisaties en ook gebruikt door thuiszorgorganisaties. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden dit hulpmiddel als dit door de behandelaar voor je wordt aangevraagd.
HelpSoq is een innovatief hulpmiddel dat het aantrekken van steunkousen heel gemakkelijk maakt. Er is geen kracht of behendigheid bij nodig. Voor meer informatie: www.helpsoq.com

Mantelzorger zijn voor je partner: het is mooi, de ander zou het ook voor jou doen, maar het is ook zwaar.
Vaak wordt er te laat of geen hulp gevraagd. Voor mantelzorgers en cliënten bestaan echter meerdere vormen van professionele hulpverlening: de mantelzorgmakelaar, de casemanager dementie, de praktijkondersteuners van de huisarts en de cliëntondersteuner.
De casemanager dementie is meestal een wijkverpleegkundige met als specialisatie dementie. Hij of zij helpt met uitleg over dementie, praktische adviezen en emotionele steun. Bij veel mantelzorgers blijkt echter de mogelijkheid van inschakelen van een cliëntondersteuner onbekend. Een cliëntondersteuner weet welke wetten en regels er gelden en kan helpen bij het aanvragen en regelen van zorg. Gemeenten en zorgkantoren zijn wettelijk verplicht om cliëntondersteuning aan te bieden, maar lopen daar vaak niet mee te koop. Omdat de huisarts, de wijkverpleegkundige of zelfs de ambtenaren van de gemeente er ook niet altijd mee bekend zijn, wordt de cliënt-ondersteuner helaas te weinig ingeschakeld, terwijl die toch veel kan betekenen voor mantelzorgers.
In Zeist verzorgt Mee Utrecht Gooi & Vecht de gratis cliëntondersteuning:
www.mee-ugv.nl,
clientondersteuning@mee-ugv.nl,
tel. 0900 633 63 63.

Uitleg

Eenvoudige uitleg van allerlei zaken die met geld te maken hebben: van DigiD tot internetbankieren en van pinnen tot het maken van een testament vind je op de internetpagina over geld van Steffie: https://www.steffie.nl/eenvoudige-websites/#Geld

en ook op de internetsite bankinformatiepunt is een korte uitleg te vinden over verschillende bankzaken van betalen met een app, internetbankieren tot betalen met Ideal.

Hulp

De DigiHulplijn (tel. 0800-1508) is een gratis service voor iedereen die tegen problemen aanloopt met digitale zaken. De medewerkers beantwoorden ook vragen over dagelijkse bankzaken.

Toeslagen

Algemene uitleg van wat toeslagen zijn en welke toeslagen er zijn kunt u vinden op de internetpagina over toeslagen.

Geld-Terug-Regeling van de Gemeente Zeist

In een van de vorige nummers van dit Magazine heeft u kunnen lezen welke toeslagen de Rijksoverheid, via de Belastingdienst, uitkeert. Ook gemeenten kennen allerlei regelingen voor mensen die een beperkt inkomen en een beperkt vermogen hebben.
Bij de laatste ledenvergadering is aan de orde geweest dat de kosten die met sommige activiteiten gepaard gaan, niet voor iedereen zo maar op te hoesten zijn. Tijd om eens te onderzoeken welke regelingen de gemeente kent en waarvan mensen onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken.

De gemeente Zeist kent de zogenaamde ‘Geld-Terug-Regeling’. Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan 130% van de bijstandsnorm en een vermogen dat ligt onder de grens volgens de Participatiewet kan gebruik maken van de regeling.
Vanuit de Geld-Terug-Regeling kan een gevarieerd scala aan activiteiten vergoed worden. Het gaat o.a. om abonnementen op culturele voorstellingen, een krant, telefoon of internet.
Ook het lidmaatschap van de bibliotheek, ouderenorganisa- ties, patiënten- en gehandicaptenorganisaties, de kunstuitleen,  portverenigingen en zang- en toneelverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking. Hetzelfde geldt voor concert- of bioscoopkaarten, museumbezoek of een museumjaarkaart. Voor een volledig overzicht kunt u kijken op de website van de gemeente rsdkrh.nl/minimaregelingen-zeist.

De conclusie is dat bepaalde activiteiten van ASZ vanuit de Geld-Terug-Regeling vergoed kunnen worden. Per jaar wordt er per volwassene maximaal € 125,- vergoed.
Weet u niet of u met uw inkomen in aanmerking komt voor de Geld-Terug-Regeling, dan kunt u gratis een inkomenstoets laten uitvoeren door de Sociaal Raadslieden.

Op maandag en dinsdag is er tussen 09.00 en 12.00 uur een inloop spreekuur aan de Bergweg 1 te Zeist.
Telefonisch zijn zij te bereiken op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur op 030 692 42 35.
Natuurlijk, u moet wel een aanvraag doen. Dat kan digitaal.

Voor diegenen die niet digitaal vaardig zijn, bestaat er de Formulierenbrigade.
Zij houden spreekuren en wel op de volgende plaatsen en tijden:

 • Inloopspreekuur in het Wijkcentrum Noord/Wegwijscafé in Zeist (Johan van Oldenbarneveltlaan 103). Daar kunt u iedere woensdag terecht tussen 10.00-13.00 uur.
 • Inloopspreekuur in het Wijkcentrum West/Wegwijscafé de Koppeling in Zeist (De Clomp 19-04). Daar kunt u iedere
  donderdag terecht tussen 14.00-16.00 uur.
 • Inloopspreekuur in het Wegwijscafé Vollenhoven in Wijk-centrum ’t Volle Hof in Zeist (Laan van Vollenhove 12b).
  Daar kunt u iedere vrijdag terecht tussen 13.30-15.30 uur.

Wilma Breddels

Gratis OV voor ouderen met een knappe beurs

Ouderen met een inkomen van maximaal 22.200 euro kunnen vanaf 1 januari 2024 wederom gebruik maken van het gratis OV-abonnement. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat ook ouderen met krappe beurs hun sociale contacten kunnen onderhouden en bewegingsvrijheid hebben.
Om vervoersarmoe zo veel mogelijk tegen te gaan heeft de provincie voor 2024 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de hele provincie Utrecht kan gratis gebruik worden gemaakt van buurtbus, flex-diensten, tram en bus van U-OV en Syntus Utrecht. Er kan met dit abonnement door de week gratis gereisd worden vanaf 09.00 uur. In het weekend is er geen tijdsbeperking.
Voor informatie: www.gratisreizenouderen.nl

Henk Poortvliet

Belangenbehartiging

Een van de doelstellingen van ASZ is het opkomen voor de lokale belangen van haar leden, zodat leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Deze belangenbehartiging is in de vereniging niet zo heel erg zichtbaar, maar toch is ASZ als spreekbuis van senioren in onze gemeente een belangrijke partij.

Wat doet het ASZ
Ineke de Geer en Lia van Dijk zijn binnen de ASZ de bestuursleden die zich bezig houden met deze belangenbehartiging. Zij horen veel van wat er speelt [bij senioren] in gesprek met leden tijdens de verschillende activiteiten. Maar ook in de lokale en landelijke pers komen bij herhaling door ouderen ervaren problemen/belemmeringen naar voren.

Deze collectieve, (lokale) seniorenbelangen brengen de bestuursleden van ASZ onder de aandacht van politieke partijen, zorg- en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties. ASZ neemt actief deel aan bijeenkomsten die deze partijen organiseren en verwoord dan de problemen/belemmeringen die senioren ondervinden. Daarnaast denkt ASZ mee bij het vinden van oplossingen en is een kritische gesprekspartner in het belang van senioren en de ASZ-leden in het bijzonder.