Dienstverlening

Onder dienstverlening verstaan wij hulp en advies aan individuele leden van Senioren Zeist.

  • Seniorenwegwijzers wijzen u de weg in het doolhof van alle regels én mogelijkheden op het gebied van wonen, (thuis-)zorg en welzijn
  • Bij Belastinghulp wordt u op weg geholpen bij het invullen van het digitale belastingformulier, het op orde krijgen van administratie of het aanmaken van een DigiD
  • Zoekt u hulp bij kleine klusjes in en om het huis, dan zijn er leden die dat graag op zich nemen
  • IPad of IPhoneproblemen? Ook daar kan iemand u bij helpen

Als u op het plusje links klikt krijgt u meer informatie over het onderwerp van uw keuze.

Binnen ASZ is een aantal leden actief voor de individuele belangenbehartiging. Wij noemen ze Seniorenwegwijzers, of kortweg SWW. Het woord zegt het al, wij proberen leden met hun vraag over wonen zorg en welzijn verder op weg te helpen.

De groep Seniorenwegwijzers bestaat uit 5 personen t.w. Janny van Werkhoven, Hellen van Gessel, Marjan Troost, Judith van Dijk en Marieke van Gemeren.

Individuele vragen komen telefonisch binnen bij de coördinator Marieke van Gemeren. Afhankelijk van de vraag, krijgt u telefonisch een antwoord of wordt een huisbezoek afgesproken. Eén van de Seniorenwegwijzers (SWW) komt dan bij u op bezoek om door te praten over uw vraag. Om zo met elkaar te zoeken hoe u verder kunt komen met uw vraag over wonen, zorg en welzijn.

Voorbeelden hiervan zijn bv. “Hoe ga ik om met mijn vragen over de thuiszorg”? Of “Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen? ”Wat als ik niet langer zelfstandig kan wonen? Waar kan ik dan terecht?” Verder zijn er ook veel praktische vragen over de rijbewijskeuring, over gebruik van de telefooncirkel of vervoersmogelijkheden.

Naast de ASZ Wegwijzers heeft de gemeente Zeist Wegwijscafés opgezet. Daar kan men u helpen met financieel-administratieve vragen. Ook is er een Huisvestingscafé, waar men heen kan met vragen over huisvesting en woningruil.

Contactpersoon binnen ASZ
Marieke van Gemeren
coördinator SeniorenWegwijzers
Tel 06 511 945 69
wegwijzer@seniorenzeist.nl

Waar en Wanneer zijn de Seniorenwegwijzers bereikbaar
Op de eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur houdt één van de seniorenwegwijzers spreekuur in het Torenlaantheater. U kunt dan persoonlijk u vraag stellen.

Of we het willen of niet, alles wordt meer en meer digitaal. Betalen van rekeningen gaat niet meer via de bekende overschrijvingskaarten, maar via automatische incasso, of via internet (IDEAL etc). Ook uw belastingaangifte ontvangt de overheid het liefst digitaal, met gebruikmaking van DigiD. In deze digitale wereld heeft u wellicht behoefte aan hulp. Om te leren bij uw zorgverzekering in te loggen zodat u uw gegevens en declaraties kunt inzien. Om uw QR code op uw telefoon, of op papier te krijgen.

Wellicht vindt u het ook nuttig om de opzet van uw administratie eens door te nemen en eventueel te verbeteren. Zo komt u er misschien achter dat u nog betaalt voor een vaste telefoon terwijl U die niet meer gebruikt. Of dat u dubbele verzekeringen heeft. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw belastingaangifte? Weet u de regels bij voorbeeld wanneer aanspraak gemaakt kan worden op kortingen, vrijstellingen, toeslagen? Een aantal van onze leden bieden voor dit soort kwesties ondersteuning. U blijft daarbij natuurlijk zelf verantwoordelijk voor administratie en belastingaangifte, u mag onze leden niet beschouwen als belastingadviseur.

Contact

Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, neem dan contact op met één van de volgende leden:

Belastinghulp: Ton Vernooij, 06 836 959 30,   administratiekantoorvernooij@ziggo.nl

Is de lamp stuk? Wilt u een schilderijtje ophangen? De muur een ander kleurtje geven? Een aantal ASZ leden hebben zich bereid verklaard om, als u daartoe zelf niet in staat bent, dergelijke klusjes voor u uit te voeren. Natuurlijk niet te groot, geen verbouwingen. En eventuele gebruikte verf en andere materialen komen voor uw rekening. De contactgegevens van de vrijwilligers vindt u in ons Magazine.

Ons team

Marlou van Hoorn -huis-, tuin- en keukenklusjes 06 244 269 36 / marlou.vanhoorn@live.nl

Jan Udo -06 480 007 23 / jan@janudo.com

Bert Griffioen – Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide -Geen schilderwerk- 06 214 235 87 / bert.grif5@gmail.com

Ruud Delhaas -030 201 26 59 / r.j.delhaas@gmail.com

Algemeen contact

Wilt u meedoen, neem dan contact op met Hans Burgmans, 06 295 836 06 / c.j.l.burgmans@gmail.com

In ieder geval tot de zomer hebben wij het computer-café ingepland op de tweede dinsdag van de maand. Een afspraak maken is niet
nodig, wel uw opgeladen laptop of MacBook meenemen.

Waar:
Torenlaan Theater, Torenlaan 28 te Zeist.

Wanneer:
iedere 2e dinsdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Een afspraak maken is niet nodig, wel uw voldoende opgeladen laptop of MacBook meenemen!
Voor nadere informatie: Hans Burgmans 030 691 93 70 of mailen naar c.j.l.burgmans@gmail.com.

Het iPad Café, een samenwerking tussen ASZ en KBO-PCOB Zeist.
IPad coaches helpen u bij het oplossen van problemen bij het updaten, e-mailen, facetimen of met uw Apple id. U kunt ook bij hen terecht met problemen met de iPhone.

Het grote voordeel op zo’n ochtend is dat u één op één geholpen wordt door docent of coach. En U krijgt een kopje koffie of thee aangeboden.

Elke 1e vrijdagmorgen van de maand zijn er van 10.00 tot 12.00 uur iPad coaches van ASZ en KBO-PCOB aanwezig in het Parochie Centrum Emmaus aan de Rozenstraat 20.

Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Er staat wel een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor het Parochie Centrum dat gratis voor ons open is.

De iPad-cursus wordt jaarlijks gegeven. Meer informatie vindt u hier.

Waar
Parochie Centrum Emmaus Rozenstraat 20 Zeist

Wanneer
In 2023 op:  3  november, 1  december, 5 januari 2024 10 tot 12 uur

Contactpersoon Hans Brugmans 030-6919370 of c.j.l.brugmans@gmail.com

Per 1 januari 2023 is de collectiviteitskorting op de basisverzekering van alle zorgverzekeringen afgeschaft.

Wel blijft er een collectiviteitskorting bestaan op de aanvullende (tandarts) verzekering maar deze is verlaagd van 10% naar 5%.

In verband met de geringe belangstelling van onze leden heeft ASZ alleen nog een doorlopend contract met het Zilveren Kruis.

Aanmelden voor de korting op de aanvullende verzekering kan het gehele jaar telefonisch geschieden met vermelding van het lidmaatschap van ASZ en het collectiviteitsnummer van het Zilveren Kruis, 2070 77772.