Hier vindt u al het nieuws van de verschillende gelederen binnen ASZ, dat voor u als lid leuk, interessant en/of belangrijk is.

P.S. Scroll naar helemaal beneden als u op zoek bent naar de aanwijzingen voor het aanleveren van kopij voor het ASZ-Magazine /website.

ASZ-Magazine

De Redactie van het ASZ-Magazine is te bereiken via emailadres: redactie@seniorenzeist.nl

Aanleveren artikel voor de website

Voor de website kunt u artikelen aanleveren via: webmaster@seniorenzeist.nl

De webmaster behoudt het recht om een artikel te plaatsen of niet.