De Algemene Seniorenvereniging Zeist wil graag voor al haar leden actief bijdragen aan het ‘goede leven’ waar ze recht op hebben. Wij doen dat door met de gemeente en met veel andere organisaties in Zeist contact te onderhouden. Wij zijn uw stem, en wij laten die dus horen waar en wanneer het nodig is. Wij doen dat ook door u de weg te wijzen als dat nodig is.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om:

  • problemen die verband houden met uw werk en/of uw inkomen
  • vragen die betrekking hebben op zorg of hulp die u nodig heeft omdat u zelf niet meer alles voor elkaar krijgt
  • vragen die verband houden met woonproblemen die kunnen ontstaan als uw gezondheid u parten speelt
  • vragen die te maken hebben met uw mobiliteit als lopen niet meer gaat
  • vragen die betrekking hebben op de toegankelijkheid van gebouwen, straten en stoepen in de gemeente als u door een beperking niet overal meer kunt komen

Wij kunnen natuurlijk niet alle individuele problemen voor onze inwoners oplossen, daarvoor zijn gelukkig ook veel andere wegen beschikbaar. Wij kunnen u dikwijls wel de weg wijzen. Dus: maak gebruik van uw eigen vereniging ASZ, wij staan voor u klaar!

De meer algemene collectieve belangenbehartiging wordt uitgevoerd in samenwerking met KBO, PCOB en de Marokkaanse ouderenbond. Wij houden u op deze website, via het ASZ Magazine en in de nieuwsbrieven op de hoogte van onze activiteiten. Wij zullen onze leden ook regelmatig naar hun mening vragen en hopen ook hun deskundigheid, waar mogelijk, te kunnen inzetten.

Een mooi voorbeeld hiervan is de in 2020 ingestelde ASZ Klankbordgroep waarbij de leden hun mening en hun ervaringsdeskundigheid geven over het in 2020 gestarte project Meedoen 75+ bezoeken in het kader van eenzaamheidsbestrijding in de gemeente Zeist. Samen met de partners overleggen we periodiek met de wethouders Zorg & Welzijn en Wonen & Leefomgeving, de directeuren van de drie Zeister corporaties, de welzijnsinstelling MeanderOmnium en de vijf grote Zeister zorginstellingen, waaronder verpleeghuis de Wijngaard.

Informatie: Hans Burgmans, c.j.l.burgmans@gmail.com of  06 295 836 06