Per 1 januari 2023 is de collectiviteitskorting op de basisverzekering van alle zorgverzekeringen afgeschaft. Wel blijft er een collectiviteitskorting bestaan op de aanvullende (tandarts) verzekering maar deze is verlaagd van 10% naar 5%.

In verband met de geringe belangstelling van onze leden heeft ASZ alleen nog een doorlopend contract met het Zilveren Kruis. Aanmelden voor de korting op de aanvullende verzekering kan het gehele jaar telefonisch geschieden met vermelding van het lidmaatschap van ASZ en het collectiviteitsnummer van het Zilveren Kruis, 2070 77772.

Het verplicht eigen risico bedraagt voor 2023 evenals in 2022 € 385.-.

Het Zilveren Kruis
071-751 00 51

www.zilverenkruis.nl
Korting op de basis verzekering  afgeschaft Korting op de basis verzekering  afgeschaft Collectiviteitsnummer van het Zilveren Kruis
Percentages collectiviteitskortingen 2023 0% 5% 2070 77772

.

Voor vragen kunt u mij bellen of mailen: 06 295 836 06,  c.j.l.burgmans@gmail.com

Hans Burgmans, zorgcoördinator

.