Seniorenwegwijzers

Binnen ASZ is een aantal leden actief voor de individuele belangenbehartiging. Wij noemen ze Seniorenwegwijzers, of kortweg SWW. Het woord zegt het al, wij proberen leden met hun vraag over wonen zorg en welzijn verder op weg te helpen.

De groep Seniorenwegwijzers bestaat uit 4 personen t.w. Janny van Werkhoven, Hellen van Gessel, Judith van Dijk en Marieke van Gemeren.

Individuele vragen komen telefonisch binnen bij de coördinator Marieke van Gemeren. Afhankelijk van de vraag, krijgt u telefonisch een antwoord of wordt een huisbezoek afgesproken. Eén van de Seniorenwegwijzers (SWW) komt dan bij u op bezoek om door te praten over uw vraag. Om zo met elkaar te zoeken hoe u verder kunt komen met uw vraag over wonen, zorg en welzijn.

Voorbeelden hiervan zijn bv. “Hoe ga ik om met mijn vragen over de thuiszorg”? Of “Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen?”Wat “als ik niet langer zelfstandig kan wonen? Waar kan ik dan terecht?” Verder zijn er ook veel praktische vragen over de rijbewijskeuring, over gebruik van de telefooncirkel of vervoersmogelijkheden.

Contactpersoon
Marieke van Gemeren
coördinator SeniorenWegwijzers
Tel 06 511 945 69
wegwijzer@seniorenzeist.nl

Waar en Wanneer zijn de Seniorenwegwijzers bereikbaar

Op de eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur houdt één van de seniorenwegwijzers spreekuur in het Torenlaantheater. U kunt dan persoonlijk u vraag stellen.

Eén keer per jaar overleggen de SWW met de WMO-consulent, die gespecialiseerd is in de vragen rondom ouderen. Zij houdt ons op de hoogte van de veranderingen in het ouderenbeleid en de sociale kaart van de gemeente Zeist. Zodat wij onze informatie zo actueel mogelijk hebben.
Omgekeerd worden wij door het WMO-loket soms gevraagd een senior in de gemeente Zeist te bezoeken om informatie te geven over ASZ. Om iemand te enthousiasmeren lid te worden van ASZ om anderen te kunnen ontmoeten via allerlei activiteiten.

Dit jaar werden wij ook gewezen op de Wegwijs cafés, die gestart zijn in de diverse wijken in Zeist. Iedereen kan daar terecht met praktische vragen bijvoorbeeld over taal-, schuld- en computerproblemen of problemen met het invullen van formulieren. Inmiddels zijn er zes wegwijscafés, verspreid over de wijken. U kunt zonder afspraak langs komen, maar er zijn wel vaste tijden. Er zijn vrijwilligers en professionals om bezoekers op weg te helpen. In wijkcentra en inloophuizen liggen flyers waarop de tijden staan.

Ook is er onlangs een Huisvestings Café gestart. Bedoeld voor mensen, die het zelf niet gemakkelijk vinden via internet/woningnet te zoeken naar een andere woning. Bij dit Huisvestingscafé kun je hulp krijgen om samen te zoeken. Elke woensdag van 13-14 uur, Johan van Oldenbarneveltlaan 103 t.o. de Jumbo.
Adressen van de locaties staan in de agenda.