Algemene Seniorenvereniging Zeist
Lia van Dijk (voorzitter)
Slotlaan 4 d
3701 GK Zeist
voorzitter@seniorenzeist.nl

KvK Utrecht
56927886

Bank
Algemeen – NL07 TRIO 0776 4873 37
Reizen – NL36 TRIO 0338 5868 14

Disclaimer

De Algemene Seniorenvereniging Zeist zal zich inspannen de veiligheid van deelnemers aan activiteiten zo goed mogelijk te waarborgen. Deelname is echter op eigen risico van de deelnemer; de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer zelf oploopt of bij anderen veroorzaakt.

De vereniging zal zich inspannen geen prominent herkenbare beelden te publiceren van leden die gemeld hebben daar bezwaar tegen te hebben.Beheer website

Webmaster
Flox den Hartog Jager