Lid worden

Aanmelden
De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat open voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.

Contributie
De contributie bedraagt € 20 voor één persoon, en € 30 per jaar voor twee personen op eenzelfde adres. Na 1 juli is dat de helft.

Aanvullen en machtigen
Wilt u lid worden vul dan het aanmeldingsformulier in, dat hiernaast staat. Daarnaast vinden wij het prettig om de contributie via een automatische incasso te innen. U vindt daarvoor een Sepa machtigingsformulier, dat ook even ingevuld moet worden.

Wilt u geen machtiging afgeven, dan ontvangt u een factuur met de betalingsspecificaties.

Enquete
Tot slot willen we graag weten waarom u lid wilt worden van ASZ. Met die gegevens kunnen we de activiteiten van de vereniging weer beter afstemmen op de wensen van onze leden. Wij vragen u dus om ook het enqueteformulier in te vullen en te versturen.

Heeft u drie formulieren ingevuld en met de Versturen-knop onder aan elk formulier verstuurd???

Dan kunt u binnen ongeveer twee weken na uw aanmelding een welkomstpakket verwachten met daarbij vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Uw ledenpasje ontvangt u later; ter overbrugging vindt in het welkomstpakket een brief als tijdelijk bewijs van lidmaatschap.

Later ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst nieuwe leden die elke malen per jaar gehouden wordt

Voor meer informatie en vragen: mailen naar admin@seniorenzeist.nl of bellen met
Lilianne Potters, 06 110 084 20 

Nieuwe Leden

Bijeenkomst

Een aantal keren per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe leden van de vereniging. Gedurende deze bijeenkomst presenteert het bestuur de vereniging en zichzelf. Een paar vrijwilligers presenteren de activiteit waar zij mee bezig zijn. Het geheel wordt afgesloten met een drankje.

 

Direct aanmelden

Hieronder vindt u drie formulieren, die alle drie even moeten worden ingevuld en via de Versturen-Knop onder aan elk formulier moeten worden verstuurd om u aan te melden als lid!

Aanmeldformulier

Machtigingsformulier

Enqueteformulier