secretaris

secretaris@seniorenzeist.nl
tel. 06-831 660 73

penningmeester

penningmeester@seniorenzeist.nl
tel. 06-83986972

ledencontact

ledencontact@seniorenzeist.nl
tel. 06 113 084 20

ledenadministratie

admin@seniorenzeist.nl

vrijwilligersbeleid

emmiebakker@hotmail.com

tel. 06-24993787

belangenbehartiging

tel. 030 6919293
it.degeer@planet.nl

ASZ-vertrouwenscontactpersoon

mariekevgemeren@hotmail.com

Tel 06 511 945 69

Kopij voor het ASZ-Magazine en het TV-programma ‘Even voor Zeven’ kunt u inleveren via redactie@seniorenzeist.nl
Een artikel voor de website (liefst met een of meer foto’s) kunt u inleveren via webmaster@seniorenzeist.nl

 Kamer van Koophandel (Utrecht) nummer: 56927886

Bankrekening: NL07 TRIO 0776 4873 37 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist

Lid worden? Dat kan via dit formulier.

SBBI status, sinds 28 februari 2013  (belastingvoordeel voor mensen die ASZ geld willen schenken)

De vereniging heeft een op de wetgeving gebaseerd privacy beleid.

 

Donatie
U kunt de vereniging extra steunen met een donatie. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL07 TRIO 0776487337 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist o.v.v. donatie.