voorzitter

voorzitter@seniorenzeist.nl
tel. 06 538 362 38

secretaris

secretaris@seniorenzeist.nl
tel. 06-831 660 73

penningmeester

penningmeester@seniorenzeist.nl
tel. 030 276 52 23

ledenadministratie en -contact

ledencontact@seniorenzeist.nl
tel. 06 113 084 20

ledenadministratie

admin@seniorenzeist.nl

PR en communicatie

frans@intensivebusinesscare.nl

Vrijwilligersbeleid

emmiebakker@hotmail.com 

tel. 06-24993787  

Belangenbehartiging

0306919293
it.degeer@planet.nl