diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Meedoen? Ideeën?

Deze vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw wensen met betrekking tot door ASZ geboden activiteiten. In de laatste vraag wordt geïnventariseerd of u vrijwilliger zou willen zijn voor het (mede) organiseren van activiteiten, en zo ja, op welk gebied. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt met het doel waarvoor ze verstrekt zijn, en niet met derden gedeeld.

Vraag 1

ASZ biedt haar leden een uitgebreid pakket aan activiteiten (zie website). Is het mee kunnen doen aan activiteiten de reden, of één van de redenen, waarom u lid bent van ASZ?

Ongeldige invoer
Vraag 2

Neemt u deel aan activiteiten van ASZ?

Ongeldige invoer
Vraag 3

Zijn er ASZ activiteiten waarin u geïnteresseerd bent, maar waaraan u het afgelopen jaar niet of minder dan gewenst heeft meegedaan, en wat was daarvoor de reden? (bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden; gepland op voor mij verkeerd tijdstip; volgeboekt; geen vervoer; te duur ...) U kunt meerdere activiteiten, met reden, noemen.

Ongeldige invoer
Vraag 4

Hebt u zelf ideeën voor activiteiten die we nu nog niet organiseren?

Ongeldige invoer
Vraag 5

Heeft u ideeën voor onderwerp van lezingen, excursies, museumbezoek, etc.?

Ongeldige invoer
Vraag 6

Onze vereniging draait op actieve leden, alles wordt gedaan door teams van vrijwilligers. Als U nog niet actief bent als vrijwiliger binnen ASZ, vragen we hieronder of u iets zou willen doen. En als u al binnen de vereniging actief bent, kunt u hieronder aangeven of u wellicht nog iets anders, of meer, zou willen doen. We nemen dan contact met u op zodra er een passende ‘vacature’ is. Pas daarna hoeft u te beslissen of het echt iets voor u is. Waaraan zou u wel als vrijwilliger, samen met andere vrijwilligers, willen meewerken? U mag meerdere items aanvinken.

6a - Praktisch bezig zijnOngeldige invoer
6b - Elkaar ontmoeten

Ongeldige invoer
6c - Activiteiten rond sport en bewegen

Ongeldige invoer
6d - Activiteiten rond cultuur, natuur, creativiteit, educatie


Ongeldige invoer
6e - Algemene activiteiten

Ongeldige invoer
6f - Voorlichting, informatie, zorgOngeldige invoer
Vraag 7

U wilt wel wat doen maar weet nog niet precies wat. Eventuele nadere uitleg. U kunt hier ook aangeven als u zich voor een activiteit wilt inzetten die hierboven niet genoemd is.

Ongeldige invoer
Deze vragenlijst is ingevuld door:
* verplicht invullen a.u.b.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
Ververs Ongeldige invoer