Bruggen Bouwen

achtergrondinformatie 

Beste belangstellenden,

Bruggen Bouwen gaat over intergenerationele contacten. U leest er over op deze website. U heeft wellicht in een eerder stadium al belangstelling getoond voor de produkten van Bruggen Bouwen, zoals die door de Algemene Seniorenvereniging Zeist zijn ontwikkeld. Op 4 november 2020 zouden deze produkten in aanwezigheid van de burgemeester van Zeist en enkele andere sprekers worden gepresenteerd en uitgereikt aan genodigden. Helaas heeft corona ons dwarsgezeten en was het niet mogelijk deze bijeenkomst te laten doorgaan. Het bestuur heeft besloten om de produkten van Bruggen Bouwen nu gratis ter beschikking te stellen aan alle belangstellende scholen en instellingen. Hierna leest u hoe dat geregeld is.

Het bestuur van ASZ,

Lia van Dijk, voorzitter.
Han Willems, secretaris en ontwikkelaar van Bruggen Bouwen

Bruggen Bouwen gaat over onderwerpen die jong en oud bezighouden. ASZ heeft i.s.m. het CCZ een boekje, kwartetspel, powerpoint en een video gemaakt om een brug tussen jong en oud te slaan door met elkaar of onderling op scholen te praten over diverse onderwerpen.

HET PROJECT

Bruggen Bouwen is een project van de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ). Het wil de verbinding tussen de jongere en de oudere generaties versterken door hen met elkaar in contact te brengen. ASZ voerde dit project samen met Christelijk College Zeist uit. Het project heeft leermiddelen opgeleverd die hetzelfde doel hebben: jong en oud helpen met elkaar over diverse onderwerpen in gesprek te komen.

Kwartet

Een kwartetspel dat op een speelse wijze het gesprek tussen jong en oud aanmoedigt. Het kwartet bevat negen clusters van onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen. Lees verder.

Boek

Een boekje met dertien interviews met senioren. Het zijn korte levensverhalen en anekdotes. Lees verder.

PowerPoint

Een PowerPoint-presentatie waar aan de hand van stellingen en thema’s gesprekken tussen jongeren en senioren kunnen plaatsvinden over belangrijke dingen in het leven. Bedoeld om los of samen met de korte film in de klas te behandelen. Lees verder.

Film

Een korte film van gesprekken tussen jongeren en senioren over belangrijke dingen in het leven. Bedoeld om los of samen met de PowerPoint-presentatie in de klas te behandelen. Lees verder.

De gratis produkten afhalen

Bruggen Bouwen gaat over onderwerpen die jong en oud bezighouden. De Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) heeft i.s.m. het Christelijk College Zeist een boekje, kwartetspel, PowerPoint en een video gemaakt om een brug tussen jong en oud te slaan door met elkaar of onderling op scholen te praten over diverse onderwerpen.

Op deze website worden de produkten die het project heeft voortgebracht toegelicht. Zij zijn enerzijds gericht op interactie tussen leerlingen van ongeveer 12-18 jaar en senioren. Maar anderzijds kunnen deze produkten op scholen worden ingezet in lessen of projecten over ouder worden. Daarom stelt ASZ deze produkten eenmalig gratis ter beschikking aan alle scholen in Zeist en omgeving die leerlingen tussen ongeveer 12 en 18 jaar opleiden. Tevens kunnen instellingen en organisaties die belangstelling hebben op gratis exemplaren rekenen. Per school of instelling worden gratis 10 projectboekjes met interviews en 10 kwartetten ter beschikking gesteld. De PowerPoint en de film zijn voor de aangemelde scholen en instellingen te downloaden van onze website, met een code die kan worden aangevraagd bij han@willemsnet.com. Vragen kunnen daar ook gesteld worden.

 De produkten kunnen wij helaas niet opsturen, dus u zult die in Zeist moeten komen ophalen. Neem dan contact op met Han@Willemsnet.com, dan kunt u een afhaal-afspraak met Han maken. Bij hoge uitzondering, als afhalen echt onmogelijk is wil Han u de produkten komen brengen. Bel dan met 0651598395

Alle eigendomsrechten berusten bij de Algemene Seniorenvereniging Zeist.

© 2019-2021 | ASZ/CCZ | Bruggen Bouwen | website: Manschot Grafimedia, Zeist