Presentatie Bruggen Bouwen  4 november 2020
gaat niet door

achtergrondinformatie | direct aanmelden

Beste genodigden en belangstellenden,

U heeft zich aangemeld of belangstelling getoond voor de produkten van Bruggen Bouwen, zoals die door de Algemene Seniorenvereniging Zeist zijn ontwikkeld. Op 4 november aanstaande zouden deze produkten in aanwezigheid van de burgemeester van Zeist en enkele andere sprekers worden gepresenteerd en uitgereikt aan genodigden. Het organiseren van deze bijeenkomst onder corona regime was gelukt, maar helaas hebben de ontwikkelingen deze achterhaald. De laatste weken zijn de corona- problemen serieus verergerd, het aantal besmettingen loopt nog steeds op. Omdat onze vereniging alleen leden in de risicogroep heeft, vindt het bestuur het onder deze omstandigheden niet verantwoord deze bijeenkomst te laten doorgaan. Het bestuur beraadt zich nu op de mogelijkheid deze op een later tijdstip (in 2021) alsnog te organiseren dan wel op andere wijze het doel (verspreiden van de produkten onder geïnteresseerde scholen en organisaties) te bereiken. Op deze website zullen we hier tzt over berichten.

Het is spijtig, maar het kan niet anders. Het bestuur van ASZ hoopt op begrip, en wenst iedereen een behouden herfst toe. Pas goed op uzelf, en graag tot ziens.

Albert van Kuijk, voorzitter.
Han Willems, secretaris en ontwikkelaar van Bruggen Bouwen

Bruggen Bouwen gaat over onderwerpen die jong en oud bezighouden. ASZ heeft i.s.m. het CCZ een boekje, kwartetspel, powerpoint en een video gemaakt om een brug tussen jong en oud te slaan door met elkaar of onderling op scholen te praten over diverse onderwerpen.

HET PROJECT

Bruggen Bouwen is een project van de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ). Het wil de verbinding tussen de jongere en de oudere generaties versterken door hen met elkaar in contact te brengen. ASZ voerde dit project samen met Christelijk College Zeist uit. Het project heeft leermiddelen opgeleverd die hetzelfde doel hebben: jong en oud helpen met elkaar over diverse onderwerpen in gesprek te komen.

Kwartet

Een kwartetspel dat op een speelse wijze het gesprek tussen jong en oud aanmoedigt. Het kwartet bevat negen clusters van onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen. Lees verder.

Boek

Een boekje met dertien interviews met senioren. Het zijn korte levensverhalen en anekdotes. Lees verder.

PowerPoint

Een PowerPoint-presentatie waar aan de hand van stellingen en thema’s gesprekken tussen jongeren en senioren kunnen plaatsvinden over belangrijke dingen in het leven. Bedoeld om los of samen met de korte film in de klas te behandelen. Lees verder.

Film

Een korte film van gesprekken tussen jongeren en senioren over belangrijke dingen in het leven. Bedoeld om los of samen met de PowerPoint-presentatie in de klas te behandelen. Lees verder.

Alle producten zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar via ASZ. Prijzen volgen nog.

Op 4 november 2020 organiseert de ASZ een bijeenkomst voor uitgenodigde scholen in het vervolgonderwijs van Zeist en omgeving. Ook enkele relevante instellingen worden uitgenodigd.  Dan worden de producten op speelse wijze toegelicht. Scholen die deze bijeenkomst bezoeken, ontvangen gratis enkele exemplaren van alle producten. Voor deze bijeenkomst kan men zich aanmelden via het contactformulier. Scholen die geen uitnodiging hebben ontvangen en ook zouden willen komen kunnen contact opnemen via hetzelfde contactformulier.

Alle eigendomsrechten berusten bij de Algemene Seniorenvereniging Zeist.

© 2019-2020 | ASZ/CCZ | Bruggen Bouwen | website: Manschot Grafimedia, Zeist