diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Hieronder een selectie van websites die mogelijk interessant zijn voor de leden van ASZ.

ANWB Wegenwacht - Pechhulp voor de Scootmobiel  Met deze service helpen wij mensen met een scootmobiel weer op weg, bijvoorbeeld als zij zijn stilgevallen door een lekke band of een technische storing. De hulp geldt voor heel Nederland (24 uur per dag)

www.zeist.nl
Hier vindt u alle informatie over beleid en plannen van de gemeente Zeist, waaronder veel informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als u te maken krijgt met ouderdom, ziekte of een handicap, dan kan het zijn dat u problemen ervaart bij het zelfstandig wonen en het deelnemen aan de samenleving. De WMO-consulenten van de gemeente Zeist gaan graag met u in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen.

www.digitale-sociale-kaart.nl

Met alle plezier hebben we ook de gegevens van uw organisatie opgenomen in ons bestand. We kunnen die gegevens koppelen aan onze sociale kaarten van alle Nederlandse gemeenten in uw wervingsgebied. Onze sociale kaart is goed te raadplegen op een Smartphone of tablet en is voorzien van een vertaalmodule voor verschillende talen, adressen zijn gekoppeld aan Google-maps en daarmee voorzien van de belangrijkste functies voor een breed publiek.

www.meanderomnium.nl
MeanderOmnium stimuleert zelfredzaamheid en verhoogt deelname aan de samenleving.
Het Steunpunt Mantelzorg van Meanderomnium www.mantelzorgzeist.nl heeft specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van mantelzorgondersteuning. U vindt hier informatie en voorlichting, bijvoorbeeld over hulpmiddelen, omgaan met dementie of een andere chronische ziekte, wettelijke regelingen, en het vinden van zorgprofessionals. Het Steunpunt Eenzaamheid van MeanderOmnium helpt mensen die eenzaam zijn. Bent u bezorgd over iemand die eenzaam is in uw omgeving? Dan kunt u dit doorgeven aan het Steunpunt Eenzaamheid Zeist http://www.meanderomnium.nl/steunpunt-eenzaamheid

www.kbo-pcob-zeist.nl

Gezamenlijke website van de Zeister afdelingen van KBO en PCOB.

www.samenvoorzeist.nl
Samen voor Zeist is het kenniscentrum voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in Zeist. ASZ is Maatschappelijk partner van Samen voor Zeist.

www.cultuurzeist.nl

Organiseert culturele evenementen voor heel Zeist en omgeving o.a. Dag der kunsten, Vertelcafé, Kerstmarkt, Walk Artmarkt.

www.torenlaantheater.nl

Thuisbasis van het Zeistermannenkoor war veel evenementen worden georgniseerd. ASZ maakt regelmatig gebruik van de faciliteiten van het theater o.a. lezingen, concerten ALV, Meezingcafé, Nieuwjaarsbijeenkomst, stijldansavonden.

www.knnv.nl

Vereniging voor veldbiologie. ASZ werkt samen met de afdeling Zeist/Heuvelrug/Kromme Rijn o.a. verzorgen van lezingen en excursies.

www.eemlandreizen.nl

Specialist op het gebied van compleet verzorgde reizen per touringcar. Vrijwel alle dagtochten van ASZ worden door Eemland uitgevoerd.

www.figi.nl

Hotel, theater, bioscoop, café en restaurant. In het theatercafé orgnaiseert ASZ elek maandagmoregn een koffie-uurtje en in een van de bioscoopzalen het ASZ Filmhuis.

www.humanitas.nl

Bied hulp bij thuisadminstratie, rouwverwerking, gespreksgroep Kleur in mijn Leven.

https://www.mee.nl/
Met de ouderenadviseur kunt u uw persoonlijke vragen en problemen bespreken. De ouderenadviseur is op de hoogte van alle vrijwillige en professionele mogelijkheden voor hulp, zodat u de juiste informatie en advies krijgt.

www.vitrascmd.nl
VitrasCMD gaat via de WMO Hulp bij het Huishouden aanbieden aan inwoners van de Gemeente Zeist. VitrasCMD wil samen met vrijwilligers en met professionele ketenpartners goede en doeltreffende zorg en hulp thuis en in de wijk bieden.

www.vitras.nl/hulpmiddelen
Bij de Thuiszorgwinkel Vitras/CMD heeft u een ruime keuze aan mooie en handige zorgartikelen, zowel te huur als te koop. Van bloedsuikermeters, bandages, rollators, badliften, luchtbevochtigers, allergeendicht beddengoed en hometrainers tot anti-decubitusmateriaal.

www.uwthuiszorgwinkel.nl

Voor al uw hulpmiddelen (koop, huur of uitleen) en comfort artikelen kunt u ook terecht bij Uw Thuiszorgwinkel, de complete thuiszorgwinkel van Zeist en omgeving.

www.nationaleouderendag.nl
Nationale Ouderendag. Een dag per jaar worden duizenden wensen van ouderen vervuld! In 20 gemeenten in Nederland worden ouderen uitgenodigd hun wens in te dienen. Hier vindt u informatie.

www.gildezeist.nl
Gilde Zeist is een vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor de Zeister gemeenschap. U kunt uw kennis en ervaring aanbieden aan de samenleving, u kunt hier terecht voor hulp op individuele basis of u kunt deelnemen aan een van de projecten.

www.regiotaxiutrecht.nl
Regiotaxi Utrecht is openbaar vervoer van deur tot deur voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Dus ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

www.woonbond.nl
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

www.energiekantoor.nl
Energiekantoor voor Zeist e.o.

www.sociaalraadsliedenzeist.nl
Sociaal Raadslieden. Hier vindt u een antwoord op uw sociaal juridische vragen op het gebied van belastingen, toeslagen, sociale zekerheid en dergelijke. De dienstverlening is gratis en bedoeld voor de inwoners van de gemeente Zeist.

www.rechtswinkelzeist.nl
De Rechtswinkel Zeist is een onafhankelijke stichting die gratis eerstelijns rechtshulp verleent aan inwoners van de gemeente Zeist en omstreken.

www.huiselijkgeweld.nl
Hier treft u overheidsinformatie aan over diverse aspecten rond vormen van huiselijk geweld.

Gehandicapten Patiënten Platform Zeist
Het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ) is een stichting van en voor mensen in de gemeente Zeist, die gehandicapt of chronisch ziek zijn.

www.zorghulpatlas.nl
Veel informatie over o.a. de nieuwe Wmo.

www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl

Ontmoetingscentrum Binnenbos is het kloppend hart van Kerckebosch/Hoge Dennen. Hier kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten, samenzijn en genieten van een kopje koffie.