diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

 • Albert van Kuijk, voorzitter
 • Han Willems, secretaris
 • Leo Kroon, penningmeester
 • Hans Burgmans, lid
 • Eefje van Essen, lid
 • Emmy Janssens, lid
 • Frits Koster, lid
 • Henk Schneider, lid

 bestuur

Staand v.l.n.r. Leo Kroon, Frits Koster,
Emmy Janssens, Han Willems, Hans Burgmans
Zittend v.l.n.r. Albert van Kuijk en Eefje van Essen.

De bestuursleden hebben de taken als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: leiding geven aan de vereniging, de vereniging naar buiten vertegenwoordigen, verzorgen pr en communicatie
 • Secretaris: eindredactie nieuwsbrief, verzorgen agenda, besluitenlijsten, archiveren relevante stukken, postbehandeling i.o.m. voorzitter
 • Penningmeester: toezien op en controle van alle financiële handelingen en stukken van de vereniging
 • Hans Burgmans: portefeuille Zorg en Welzijn en belnagenbehartiging
 • Eefje van Essen: portefeuille Vrijwilligersbeleid
 • Emmie Janssens: ledenadminstratie.
 • Frits Koster: vervoer en belangenbehartiging                                                                                                                                    

Naast het bestuur zijn er werkgroepen en commissies die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en andere (sociale) activiteiten. Elke werkgroep en commissie heeft een trekker of voorzitter, die de voortgang en de kwaliteit bewaakt. De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met de werkgroepen, commissies enz..

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per kalenderjaar.
Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV)’.
Het bestuur heeft een Handboek Bestuur samengesteld met alle relevant informatie over de vereniging.

Kamer van Koophandel
De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56927886.

Activiteitencommissies
De activiteitencommissies bestaan uit leden die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en organiseren van andere (sociale) activiteiten.De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met een of meer activiteitencommissies.
Meer informaties over de activiteitencommissies en vrijwilligers: Zie onder ‘Vrijwilligers’.

Programmacommissie

De programmacommissie bewaakt de samenhang tussen de activiteiten. De commissie heeft de volgende aandachtspunten:

 • Beheer van de activiteitenagenda

We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat activiteiten die van belang zijn voor dezelfde groep leden, gelijktijdig worden uitgevoerd.

 • Desgewenst ondersteuning van de Activiteitencommissies. Bijvoorbeeld bij verslaglegging, planning, faciliteiten, bestuurlijke zaken
 • Bevordering van de continuiteit van activiteiten

Bijvoorbeeld door samen met de commissies te zorgen voor voldoende vrijwilligers

 • Afstemmen activiteiten op de wensen van leden

Leden kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben. Voor nieuwe activiteiten passend bij de doelstellingen van de vereniging, wordt eerst onderzocht wat Zeist al te bieden heeft. We kunnen besluiten een gevraagde activiteit niet zelf te organiseren maar onder te brengen bij een bestaande organisatie. Wij bemiddelen om te zorgen dat de activiteit toegankelijk (fysiek, financieel, bereikbaarheid) zijn voor de leden van ASZ.

Wij kunnen de activiteit ook onderbrengen bij een bestaande activiteitencommissie, of een nieuwe activiteitencommissie oprichten.

 • Coordineren verslaglegging, begroting en planning
 • Organiseren van evenementen die niet vallen onder een activiteitencommissie

De programmacommissie werkt nauw samen met het bestuurslid verantwoordelijk voor het Vrijwilligersbeleid, Eefje van Essen.

Vereniging
De algemene Seniorenvereniging Zeist is een vereniging. De statuten zijn gepasseerd op 7 januari 2013 en gewijzigd in 2014. Zie ‘Documenten’.
Rekeningnummer NL07 TRIO 0776487337 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist.De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56927886. Kamer van Koophandel.

ASZ is op 28 februari erkend als SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Dit betekent dat er belastingvoordelen zijn voor mensen die ASZ geld schenken. Voor de voorwaarden verwijzen we naar www.belastingdienst.nl (trefwoord: SBBI).

Iedere inwoner ouder dan 50 jaar van de gemeente Zeist (Zeist, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch & Duin en Austerlitz) en de aan Zeist grenzende woonkernen (Bunnik, Odijk, Bilthoven, De Bilt, Driebergen-Rijsenburg en Soesterberg) van andere gemeenten kan lid worden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist. De contributie bedraagt € 20 per jaar. Als uw partner lid wordt betaalt deze € 10 per jaar.